Sektorske analize « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Sektorske analize (Page 4)
IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ SEKTORSKOJ ANALIZI TRŽIŠTA OTKUPA SIROVOG MLEKA, PROIZVODNjE I PRERADE MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA U 2011. I 2012. GODINI
IZVEŠTAJ O SEKTORSKOJ ANALIZI TRŽIŠTA TRGOVINE NA VELIKO I TRGOVINE NA MALO DERIVATIMA NAFTE U 2012. GODINI
Sektorska analiza tržišta trgovine na veliko i trgovine na malo derivatima nafte u Republici Srbiji u 2011. godini
Sektorska analiza tržišta otkupa sirovog mleka, proizvodnje i prerade mleka i mlečnih proizvoda
Saopštenje za javnost povodom objavljivanja izveštaja sektorske analizeIzveštaj se objavljuje na internet strani Komisije uz zaštitu određenih podataka, sa napomenom da će se objavljivanje ovih podatka iz izvršenih analiza vršiti u kontaktu sa mlekarama, uz njihovu saglasnost. Pozivaju se učesnici na tržištu otkupa sirovog kravljeg mleka i proizvodnje i prerade mleka i mlečnih proizvoda u Republici Srbiji da dostave Komisiji svoje komentare u pogledu Izveštaja na e – mail office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom : Komentar na analizu u sektoru mlekarstva
Izveštaj o sektorskoj analizi tržišta uvoza, prerade, veleprodaje i maloprodaje nafte i derivata nafte u periodu 2008.-2010. godina

 

Analiza tržišta uvoza, prerade, veleprodaje i maloprodaje nafte i derivata nafte
Komisija za zaštitu konkurencije sprovodi analizu stanja konkurencije u sektoru mlekarstva