Infostan TehnologijeKomisija za zaštitu konkurencije objavljuje Predlog obaveza koje je stranka u postupku JKP „Infostan tehnologije“ iz Beograda spremna da dobrovoljno preuzme radi otklanjanja mogućih povreda konkurencije sa uslovima i rokovima za izvršenje predloženih obaveza. Takođe, Komisija poziva sve zainteresovane strane da dostave pisane primedbe, stavove i mišljenja koja se odnose na predložene obaveze, u pisanoj formi u roku od 20 dana od dana objave obaveštenja.

Komisija za zaštitu konkurencije je 26. oktobra 2015. godine pokrenula postupak po službenoj dužnosti protiv JKP „Infostan“, radi ispitivanja povrede konkurencije iz člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije (zloupotreba dominantnog položaja).

Dana 30.06.2016. godine, uz poziv na odredbe člana 58. Zakona o zaštiti konkurencije (u daljem tekstu: Zakon), stranka u postupku – „Infostan“, podnela je predlog za prekid postupka uz precizno navođenje obaveza – mera koje je spremna dobrovoljno da preuzme radi otklanjanja mogućih povreda konkurencije, sa uslovima i rokovima za izvršenje predloženih mera.

Komisija je utvrdila da je predmetni podnesak „Infostan tehnologije“ dopušten, blagovremen i podnet od strane ovlašćenog lica.

Saglasno članu 58. stav 1. Zakona, Komisija može doneti zaključak o prekidu postupka ispitivanja povrede konkurencije, kojim se određuje mera iz člana 59. Zakona, ako stranka, na osnovu sadržine zaključka o pokretanju postupka, odnosno činjenica utvrđenih u postupku, podnese predlog obaveza koje je spremna dobrovoljno da preuzme radi otklanjanja mogućih povreda konkurencije, sa uslovima i rokovima za izvršenje mere. Stavom 2. istog člana Zakona propisan je rok u kome stranka u postupku može staviti takav predlog.