Komisija za zaštitu konkurencije je pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti, protiv društva Javno komunalno preduzeća Infostan iz Beograda radi ispitivanja povrede konkurencije iz člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije.

Zloupotreba dominantnog položaja na tržištu zabranjena je, a naročito u slučaju primenjivanja nejednakih uslova poslovanja na iste poslove sa različitim učesnicima na tržištu, čime se pojedini učesnici na tržištu dovode u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurente.

Komisija osnovano pretpostavlja da društvo Infostan poseduje poslovno osetljive informacije o broju korisnika koji ne koriste usluge osiguranja domaćinstva, izlistan kroz sistem objedinjene naplate. Koristeći svoje saznanje i položaj, društvo Infostan je omogućilo akcionarskom društvu za osiguranje „Generali osiguranje Srbija“, uvid u tržište, odnosno pružila informacije o potencijalnim korisnicima koji ne koriste usluge osiguranja, čime je primenilo nejednake uslove poslovanja na iste poslove sa različitim učesnicima na tržištu, dovodeći u nepovoljniji položaj pojedine učesnike na tržištu u odnosu na konkurente, čime je zloupotrebilo dominanti položaj.

Komisija će u ispitnom postupku preduzeti dokazne radnje u cilju utvrđivanja odlučnih činjenica, koje su od značaja za ocenu postojanja povrede konkurencije.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugimrelevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku da iste dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu Savska 25, Beograd