1) Protokol o saradnji između Narodne Banke Srbije i Komisije za zaštitu konkurencije

2) Protokol o saradnji između Agencije za energetiku Republike Srbije i Komisije za zaštitu konkurencije

3) Protokol o saradnji između Republičke Agencije za elektronske komunikacije i Komisije za zaštitu konkurencije

4) Sporazum o saradnji Komisije za zaštiti konkurencije Republike Srbije i Privredne komore Srbije

5) Memorandum o saradnji Komisije za zaštitu konkurencije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

6) Protokol o saradnji između Komisije za zaštitu konkurencije i Agencije za privredne registre

7) Memorandum o saradnji Komisije za zaštitu konkurencije i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

8) Sporazum o saradnji između Komisije za zaštitu konkurencije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu

9) Sporazum o saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova i Komisije za zaštitu konkurencije i Ugovor o saradnji u oblasti forenzike

10) Sporazum o saradnji Aencije za borbu protiv korupcije, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Komisije za zaštitu konkurencije

11) Sporazum o saradnji između Komisije za zaštitu konkurencije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

12) Sporazum o saradnji Komisije za zaštiti konkurencije Republike Srbije i Regulatornog tela za elektronske medije

13) Memorandum o saradnji između Komisije za zaštitu konkurencije i Univerziteta Metropolitan – FEFA

14) Sporazum o saradnji između Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Uprave carina Ministarstva finansija Republike Srbije

15) Memorandum o razumevanju između Komisije za zaštitu konkurencije i Republičkog sekretarijata za javne politike