Саопштењa за јавност « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Aктуелности » Саопштењa за јавност (Page 22)
Председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић присуствовао је јубиларној седници Федералне антимонополске службе Руске Федерације поводом 25 година од њеног оснивања

miloje-obradovic-moskva

Председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић и члан Савета, Мирјана Мишковић Вукашонивић, присуствовали су 23. септембра, на  позив Федералне антимонополске службе Руске Федерације,  јубиларној седници поводом 25 година од њеног оснивања и „Недељи конкуренције“ у Москви. Тим поводом председник Комисије је имао запажено излагање на свечаном делу седнице, коме је присуствовао и председник Руске Федерације Владимир Путин.

Председник Комисије др Милоје Обрадовић  у свом обраћању је истакао да је политика конкуренције одавно превазишла националне оквире и да она не зависи само од домаћих правила рада, већ се усклађује редовно са општим правилима заштите конкуренције која важе у свету. Зато је сарадња са телом за заштиту конкуренције Руске Федерације, која  је по његовим речима, подигнута на највиши ниво последњих пар година, отворила  још једно значајно поглавље развоја српске Комисије за заштиту конкуренције. Бржа размена информација, упоредна пракса, као и могућности размене искустава кроз заједничке скупове, од велике су користи стручној служби Комисије.

fas-moskvaКомисија за заштиту конкуренције Републике Србије и Федерална антимонополска  служба Руске Федерације потписале су Споразум о сарадњи 2012. године,  након чега је уследио низ заједничких активности које су значајно утицале на унапређење рада Комисије. На основу Споразума организовани су семинари и обука у тренинг центру ФАС-а у Казању, где  су учествовали многи запослени из стручне службе Комисије, као и студијска посета и боравак руских колега претходне године у Србији.

Комисија упутила Мишљење на Предлог Закона о општем управном поступку

Комисија за заштиту конкуренције је упутила данас Министарству за државну управу и локалну самоуправу Мишљење на Предлог Закона о општем управном поступку.

Поступак испитивања концентрације – Agriser д.о.о. – део имовине Алекса Шантић а.д.

Комисија за заштиту конкуренције је по службеној дужности покренула поступак испитивања концентрације која је спроведена иако није одобрена у складу са Законом о заштити конкуренције, а која је, према основаној претпоставци, настала стицањем непосредне контроле од стране друштва AGRISER d.o.o. из Београда, улица Теразије број 8, над делом имовине друштва Алекса Шантић а.д. из Алексе Шантића, Сомбор, улица Солунских добровољаца број 3, коју чини пољопривредно земљиште са пратећим објектима. У предметном поступку Комисија ће испитати да ли је у конкретном случају поступано супротно одредбама члана 63. Закона, као и дозвољеност ове концентрације у складу са чланом 19. Закона, којим је прописано да су концентрације учесника на тржишту дозвољене, осим ако би значајно ограничиле, нарушиле или спречиле конкуренцију на тржишту Републике Србије, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.

Поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности, против привредних друштава Victoria Oil а.д. и Витал а.д.

Комисија за заштиту конкуренције је покренула поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности, против привредних друштава Victoria Oil а.д. и Витал а.д., ради испитивања постојања рестриктивног споразума из члана 10. Закона о заштити конкуренције, којим се ограничава конкуренција на тржишту производње јестивог сунцокретовог уља у Републици Србији.

Наведена привредна друштва су закључила Уговор о пословној сарадњи чији је предмет производња производа рафинисаног сунцокретовог уља под робном марком купца (Витал) од стране продавца/произвођача (Victoria Оil) сходно потребама и налогу купца, као и купопродаја истих на начин и под условима који су ближе дефинисани самим Уговором. С обзиром да су наведена привредна друштва директни конкуренти на тржишту приозводње јестивог сунцокретовог уља, а имајући у виду претходно наведени уговор, Комисија је основано претпоставила постојање повреде конкуренције склапањем забрањеног споразума који за последицу може имати усаглашавање ценовне политике, ограничавање обима и квалитета производње, поделу тржишта и размену поверљивих пословних информација.

Комисија ће у испитном поступку предузети доказне радње у циљу утврђивања одлучних чињеница, које су од значаја за оцену постојања повреде конкуренције.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРОМЕНА СЕДИШТА КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ

Комисија ће од 24. августа 2015. године наставити рад на новој адреси:

Савска бр. 25, IV спрат, Београд

Сви остали подаци од значаја за странке, укључујући бројеве телефона и e-mail адресе, остају непромењени.

Достављање и пријем поште ће до 01. септембра 2015. године бити могући и на старој и на новој адреси, а након тога, само на адреси:

Комисија за заштиту конкуренције
ул. Савска бр. 25/IV
11000 Београд

Саопштење за јавност о покретању поступка испитивања повреде конкуренције против привредних друштава Fresenius Medical Care Србија д.о.о и Medicon д.о.о.

Комисија за заштиту конкуренције је покренула поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности, против привредних друштава Fresenius Medical Care Србија д.о.о и Medicon д.о.о. и њихових специјализованих болница за хемодијализу, ради испитивања постојања рестриктивног споразума из члана 10. Закона о заштити конкуренције, којим се ограничава конкуренција на тржишту пружања услуге хемодијализе у Републици Србији.

Fresenius Medical Care Србија д.о.о и Medicon д.о.о. и њихове специјализоване болнице за хемодијализу су, према доступним информацијама, једини приватни здравствени центри који могу да понуде пружање услуге хемодијализе у Републици Србији за осигурана лица Републичког Фонда за здравствено осигурање, за која не постоје капацитети за лечење у здравственим установама из Плана мреже РФЗО. Наведена привредна друштва су у једном периоду су подносила заједничке понуде у поступцима јавних набавки за пружање услуге хемодијализе, чиме је у потпуности искључена конкуренција између ових учесника на тржишту. Након престанка заједничког учешћа, ова друштва су подносила одвојене понуде, али одређене чињенице и околности указју да су наставили да координишу своје учешће у поступцима јавних набавки, што, уколико се потврди у испитном поступку, представља ограничавање конкуренције на релевантном тржишту. На основу претходно наведеног, Комисија је основано претпоставила постојање повреде конкуренције забрањеним договорима о учешћу у поступцима јавних набавки, које спроводи Републички Фонд за здравствено осигурање за пружање услуге хемодијализе осигураним лицима РФЗО.

Комисија ће у испитном поступку предузети доказне радње у циљу утврђивања одлучних чињеница, које су од значаја за оцену постојања повреде конкуренције.

Комисија и овом приликом истиче да откривање и санкционисање картела, а нарочито намештених понуда у поступцима јавних набавки, представља приоритет у раду Комисије из разлога што ова врста рестриктивних споразума представља најтежу повреду конкуренције, којом се искључују све користи од конкурентског надметања на тржишту, повећава потрошња буџетских средстава институција које спроводе јавне набавке и ограничава могућност избора производа/услуга.

Комисија користи прилику да свим учесницима на тржишту још једном скрене пажњу на законску могућност да буду ослобођени плаћања мере заштите конкуренције (која износи до 10% укупног прихода), односно да им иста буде умањена, уколико Комисији пријаве постојање споразума и/или доставе доказе који ће омогућити доношење решења о повреди конкуренције из члана 10. Закона. Програм „имунитета“ је уређен чланом 69. Закона о заштити конкуренције и релевантним подзаконским актима (Уредбом и Смерницама Комисије) који су објављени на интернет страници Комисије www.kzk.gov.rs.

Комисија за заштиту конкуренције извршила ненајављене увиђаје

У току протекле недеље Комисија је покренула поступке за утврђивање постојања повреде конкуренције у вези са дистрибуцијом електронских цигарета и течности за електронске цигарете и на основу законских овлашћења, извршени су ненајављени увиђаји у просторијама странака на више локација на територији града Београда. Поступци су покренути због сумње да су учесници на тржишту закључили споразуме о утврђивању минималних цена у трговини на мало.

Ненајављени увиђај је изненадна контрола просторија, односно података, исправа и ствари које се налазе на том месту, о чему се обавештава странка, односно држалац простора и ствари у тренутку извођења увиђаја и на лицу места. Овај инструмент је изузетно ефикасан за откривање картелског договарања и других облика повреда конкуренције. Током спровођења ненајављених увиђаја, Комисија је имала пуну сарадњу учесника у поступку.

Резултат ефикасне политике спречавања повреда конкуренције је пре свега, корист потрошача, преко бољег избора, квалитета и нижих цена роба и услуга. Ефикасна политика заштите конкуренције омогућава и корист за конкуренте, јер се спречавањем картела и злоупотреба доминантног положаја стварају равноправни услови за све учеснике на тржишту.

Комисија у овом тренутку није у могућности да пружи више информација, како не би угрозила даље вођење поступака.

Саопштење поводом пресуде Управног суда којом се одбија тужба Јавног комуналног предузећа Погребне услуге Београд

Пресудом Управног суда бр. 1 У 177/15 од 07.05.2015. године одбијена је тужба Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” Београд и потврђено је решење Комисије за заштиту конкуренције од 27.11.2014. године, којим је утврђено да је ЈКП „Погребне услуге“ злоупотребило доминантан положај, тиме што је Ценовником осталих услуга прописало неправичну накнаду на име трошкова контроле извођења каменорезачких радова, односно постављања, преправке и уклањања надгробног обележја (споменика) и других предмета на гробљима којима управља ово предузеће. Такође, утврђено је да је ЈКП „Погребне услуге” давање на коришћење гробног места везивало за истовремену продају споменика, израђеног и унапред постављеног од стране ЈКП „Погребне услуге”, на гробљима којима управља ово предузеће.

Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи на подручју заштите конкуренције Републике Србије и Републике Црне Горе

20150601_130243

Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије и Агенција за заштиту конкуренције Црне Горе потписале су данас у Подгорици, Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи на подручју заштите конкуренције. Овим Меморандумом, који су потписали председник Комисије Милоје Обрадовић и директор Агенције Миодраг Вујовић, наставља се унапређивање досадашње успешне сарадње на пољу заштите конкуренције као и развој билатералних односа уз осигуравање услова за ефикасно деловање тржишта производа и услуга.

Српска и црногорска институција за заштиту конкуренције ће на овај начин бити још ближе европским вредностима на пољу права и политике конкуренције, које представљају битан сегмент преговарачког процеса за приступање у пуноправно чланство у Европској унији.

Овим документом Комисија заштиту конкуренције Републике Србије је комплетирала формалну сарадњу са свим државама у региону, што ће значајно олакшати будући рад и праћење и санкционисање неправилности на тржишту

Саопштење за јавност поводом одобравања спровођења концентрације Београд на води

Комисија за заштиту конкуренције је 28. маја 2015. године, одобрила концентрацију која настаје променом контроле над друштвом „Београд на води“ д.о.о. из Београда. Наведено друштво је основано 26. априла 2014. године, као једночлано друштво, у искључивом власништву Републике Србије. Након спровођења предметне трансакције, контрола над овим друштвом се из појединачне, трансформише у заједничку контролу коју ће, поред Републике Србије, вршити и стратешки партнер из Уједињених Арапских Емирата – друштво Belgrade Waterfront Capital Investment LLC. Страни партнер ће након докапитализације, бити укључен у структуру укупних власничких удела, тако што постаје већински члан друштва са 68 %, али са аспекта контроле чланови друштва ће заједнички и равноправно учествовати у доношењу свих кључних одлука из надлежности Скупштине друштва и Надзорног одбора.

Комисија је, приликом доношења одлуке о дозвољености ове концентрације, имала у виду чињеницу да њено спровођење неће ограничити, нарушити или спречити конкуренцију на тржишту Републике Србије, али је у процени њених ефеката посматрала и шири контекст спровођења комплетног пројекта, у смислу циља Закона, односно могућих погодности са становишта економског напретка и добробити друштва, као и користи потрошача.

Решење Комисије можете преузети ОВДЕ.