Petrol društvo za trgovinu naftom i naftnim derivatima d.o.o. Beograd – benzinska stanica u vlasništvu društva A.M. INTERGROUP 012 DOO POŽAREVAC « Commission for Protection of Competition
Home » Resoultions » Petrol društvo za trgovinu naftom i naftnim derivatima d.o.o. Beograd – benzinska stanica u vlasništvu društva A.M. INTERGROUP 012 DOO POŽAREVAC
Title Session Date Resolution
Petrol društvo za trgovinu naftom i naftnim derivatima d.o.o. Beograd – benzinska stanica u vlasništvu društva A.M. INTERGROUP 012 DOO POŽAREVAC 08.08.2019. 08-08-2019-669-Merger-decision-in-summary-procedure