Petrol Slovenska energetska druzba dd – CRODUX DERIVATI DVA društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu naftnim derivatima i plinovima « Commission for Protection of Competition
Home » Resoultions » Petrol Slovenska energetska druzba dd – CRODUX DERIVATI DVA društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu naftnim derivatima i plinovima
Title Session Date Resolution
Petrol Slovenska energetska druzba dd – CRODUX DERIVATI DVA društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu naftnim derivatima i plinovima 12.03.2021. 2021-238-Merger-decision-in-summary-procedure