S&T AG – Kapsch EOOD – Foreign Trade Unitary Enterprise Kapsch – Kapsch CarrierCom d.o.o. – Kapsch DOOEL Skopje – Kapsch d.o.o. Beograd – Kapsch trgovina d.o.o. – Kapsch CarrierCom AG « Commission for Protection of Competition
Home » Resoultions » S&T AG – Kapsch EOOD – Foreign Trade Unitary Enterprise Kapsch – Kapsch CarrierCom d.o.o. – Kapsch DOOEL Skopje – Kapsch d.o.o. Beograd – Kapsch trgovina d.o.o. – Kapsch CarrierCom AG
Title Session Date Resolution
S&T AG – Kapsch EOOD – Foreign Trade Unitary Enterprise Kapsch – Kapsch CarrierCom d.o.o. – Kapsch DOOEL Skopje – Kapsch d.o.o. Beograd – Kapsch trgovina d.o.o. – Kapsch CarrierCom AG 15.06.2018. 2018-436-Decision-on-approving-concentration-in-summary-procedure