kzk-ekofУ складу са Одлуком Савета и чланом 47. Закона о заштити конкуренције, Комисија за заштиту конкуренције спровела је секторску анализу тржишта трговине на велико и трговине на мало дериватима нафте у 2015. години.

Предмет извештаја је била анализа стања конкуренције у Републици Србији у 2015. години на претходно дефинисаним тржиштима за три категорије нафтних деривата: моторни бензини, дизел горива и течни нафтни гас.

Секторском анализом је обухваћено укупно 17 привредних субјеката и то: Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад, Лукоил Србија а.д. Београд, MOL Serbia д.о.о. Београд, ОМВ Србија доо Београд, Eko Serbia а.д. Београд, Петробарт д.о.о. Београд, Нафта а.д. Београд, Кнез Петрол д.о.о. Београд, ДОО Еуро Петрол трговачко предузеће Суботица, Еволуција 2004 д.о.о. Београд, Naftachem д.о.о. за трговину и услуге Сремска Каменица, ДОО Еуро гас трговачко предузеће Суботица, Стандард гас д.о.о. Нови Сад, Игмин Петрол д.о.о. Београд, Speed д.о.о. Београд, Даки петрол д.о.о. Београд и Horizon Energy д.о.о. Шимановци.

У извештају је изнет низ закључака и препорука које се пре свега односе на наставак активности у циљу формирања јединствене статистичке евиденције о промету нафтних деривата, повећање транспарентности пословања учесника на тржишту и сарадњу Комисије и надлежних институција у циљу креирања правног и пословног амбијента који ће омогућити слободну конкуренцију на тржишту.

Имајући у виду значај сектора нафте за енергетску делатност и целокупни индустријски развој, Комисија ће почев од 01. марта 2017. године започети са спровођењем анализе стања конкуренције на овом тржишту за 2016. годину.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, као и предлоге и сугестије за наставак анализе, до 28. фебруара 2017. године, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта нафте и деривата нафте.