Međunarodna saradnja u oblasti zaštite konkurencije predstavlja jednu od zakonskih nadležnosti Komisije za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu: Komisija) koju ona ostvaruje radi izvršavanja međunarodnih obaveza u ovoj oblasti i putem koje prikuplja informacije o zaštiti konkurencije u drugim državama.

Ostvarivanje međunarodne saradnje donosi i brojne posredne koristi po Komisiju, kao što su razmena iskustava, upoznavanje sa najaktuelnijim pitanjima zaštite konkurencije u svetu i uporedni pregled zakonskih rešenja, koja mogu poslužiti u procesu predlaganja propisa u nacionalnom pravnom poretku, konstantna edukacija i podizanje nivoa znanja (naročito mladog kadra), saradnja u praksi, itd, što sve doprinosi harmonizaciji propisa i prakse tela za zaštitu konkurencije na regionalnom i evropskom nivou, ali i šire, kao i efikasnoj primeni zakona.

Kroz međunarodnu saradnju, prezentuje se i promoviše razvoj prava i politike zaštite konkurencije u Srbiji, kao i uloga Komisije. Međunarodna stručna javnost i poslovna zajednica se upoznaju sa dostignutim standardima u funkcionisanju slobodnog tržišta u Srbiji i ostvarenim nivoom harmonizacije sa relevantnim pravnim tekovinama Evropske unije. Konkurentno i pravno sigurno poslovno okruženje, prepoznatljivi režim zaštite konkurencije i operativno nezavisno i efikasno telo za zaštitu konkurencije, od velikog su značaja za strane investitore.

Aktivnosti međunarodne saradnje, Komisija realizuje kako na bilateralnoj osnovi, tako i kroz učešće u radu međunarodnih organizacija, pri čemu obe vrste međunarodne saradnje Komisije datiraju iz ranih dana njenog postojanja. Bilateralnu saradnju, Komisija ostvaruje uglavnom na osnovu memoranduma o razumevanju ili saradnji, čija se mreža postepeno širila, tako da Komisija danas ima potpisane memorandume odnosno sporazume o saradnji sa skoro svim telima za zaštitu konkurencije država u regionu jugoistočne Evrope.

Saradnja Komisije sa međunarodnim institucijama i mrežama
Aktivnosti Komisije u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Projekti podrške Komisiji

 

 

Projekat „Povećanje privrednog rasta putem podrške promociji politike zaštite konkurencije“ (2017.)

Ambasada logoKomisija za zaštitu konkurencije i ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu potpisale su ugovor o dodeli bespovratnih sredstava Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške za realizaciju projekta „Povećanje privrednog rasta putem podrške promociji politike zaštite konkurencije“.

Bespovratna sredstava će biti iskorišćena za jačanje kapaciteta Komisije za sprovođenje politike zaštite konkurencije, a planirani efekat je unapređenje njenog rada i podizanje nivoa svesti o politici zaštite konkurencije u Srbiji.

Projekat se sastoji iz tri dela koji će se sprovesti kroz organizovanje predstavljanja rešenja iz Nacrta Zakona o zaštiti konkurencije u cilju izrade što kvalitenijeg predloga Zakona, povećanje efikasnosti otkrivanja povrede konkurencije kao i podizanje nivoa kulture zaštite konkurencije i nivoa svesti kod ključnih interesnih grupa u Srbiji. Ugovorom je predviđeno da projekat traje 24 meseca i da se realizuje u toku 2018. i 2019. godine.

Ambasada Norveške u Beogradu, maja 2017. godine je otvorila poziv za dostavljanje predloga projekata pod nazivom „Jačanje EU integracija u Srbiji i Crnoj Gori“. Opšti cilj norveške podrške zemljama Zapadnog Balkana je doprinos vladavini prava i stabilnosti kroz inicijative koje promovišu stabilnost, odnosno bližu regionalnu saradnju i implementaciju tranzicione pravde u regionu, društveno-ekonomski razvoj kroz povećan ekonomski rast i konkurentnost, povećane kapacitete u oblastima ekologije, klime i energetike i povećanu društvenu i ekonomsku inkluziju marginalnih grupa. Ciljevi norveške podrše zemljama Zapadnog Balkana su i jačanje vladavine prava kroz izgradnju kapaciteta sudova, tužilaštava, nezavisnih kontrolnih tela i policije, demokratičniji i efektivniji sektor odbrane, ali i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije uspostavljena kao jedan od glavnih prioriteta vlasti.

Cilj poziva Ambasade Norveške je i da obezbedi podršku projektima u okviru tri prioritetne oblasti norveške razvojne pomoći ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i institucijama koje su uključene u promociju i jačanje EU integracija Srbije i Crne Gore. Predložene aktivnosti moraju doprineti procesu EU integracija Srbije i Crne Gore u jednom ili više navedenih poglavlja: Poglavlje 5: Javne nabavke, Poglavlje 8: Državna pomoć i konkurencija, Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava Poglavlje 24: Pravda, slobode i bezbednost, Poglavlje 27: Ekologija (samo za Crnu Goru), Poglavlje 32: Finansijska kontrola, kao i Poglavlje 35: Ostala pitanja – normalizacija odnosa između Srbije i Kosova (samo za Srbiju). Predložene aktivnosti moraju se implementirati u Srbiji i/ili Crnoj Gori.