Objava pismena u skladu sa odredbom člana 39. stav 2 Zakona o zaštiti konkurencije.

Pismeno objavljeno dana 12.10.2020. godine:

Pismeno objavljeno dana 12.10.2020. godine: