Објава писмена у складу са одредбом члана 39. став 2 Закона о заштити конкуренције.

Писмено објављено дана 12.10.2020. године:

Писмено објављено дана 12.10.2020. године: