Izuzeti sporazumi « Tipovi « Komisija za zaštitu konkurencije

Početna strana » Odluke » Izuzeti sporazumi
Pronađeno ukupno 69 dokumenata
Naslov Sednica Datum Odluka
Novo Nordisk Pharma doo – Phoenix Pharma doo 15.03.2024. Izuzeti sporazumi
Rešenje o odbijanju zahteva za pojedinačno izuzeće restriktivnog sporazuma Roche doo i Phoenix Pharma doo 13.11.2023. Izuzeti sporazumi
Rešenje o obustavi postupka za pojedinačno izuzeće restriktivnog sporazuma od zabrane – nacrta Ugovora Actavis doo i ADOC doo 13.07.2022. Izuzeti sporazumi
Telenor d.o.o. – Telekom Srbija AD EB 21.04.2021. Izuzeti sporazumi
Telenor d.o.o. – Telekom Srbija AD IRU 21.04.2021. Izuzeti sporazumi
DOO Elixir Group Šabac – Serbia Zijin Bor Copper d.o.o. 21.09.2020. Izuzeti sporazumi
DDOR osiguranje – Wiener Stadtische osiguranje ado 30.07.2020. Izuzeti sporazumi
HENKEL SRBIJA DOO BEOGRAD – MD INTERNATIONAL DOO BEOGRAD 14.08.2019. Izuzeti sporazumi
Industrija mleka i mlečnih proizvoda IMLEK – MEGGLE Srbija doo 31.10.2018 Izuzeti sporazumi
Delta DMD doo Beograd, Delta DMD doo Crna Gora – Diageo brands B.V, R & A Bailey & Co, Diageo Scotland Limited i Diageo North America Inc 31.10.2018. Izuzeti sporazumi
Radio-televizija Srbije Beograd – Telekom Srbija AD Beograd 22.10.2018 Izuzeti sporazumi
Telenor d.o.o. Beograd – Telenor banka a.d. Beograd 15.12.2017 Izuzeti sporazumi
Prva Televizija DOO Beograd – Kopernikus Cable Network DOO Niš 29.05.2017 Izuzeti sporazumi
B92 AD Beograd – Kopernikus Cable Network DOO Niš 29.05.2017 Izuzeti sporazumi
Merck Sharp & Dohme B.V. Holandija – Phoenix Pharma doo Beograd 03.03.2017 Izuzeti sporazumi
JP Elektroprivreda Srbije – Kompanija Dunav osiguranje ado – Generali osiguranje Srbija ado – DDOR Novi Sad ado /691 19.12.2016 Izuzeti sporazumi
JP Elektroprivreda Srbije – Kompanija Dunav osiguranje ado – Generali osiguranje Srbija ado – DDOR Novi Sad ado /676 16.12.2016 Izuzeti sporazumi
Generali osiguranje ado – Wiener Stadtische osiguranje ado 09.09.2016 Izuzeti sporazumi
Telenor d.o.o. – VIP Mobile d.o.o. 09.09.2016 Izuzeti sporazumi
DDOR Novi Sad – Wiener Stadtische osiguranje ado – JP „Elektroprivreda Srbije“ 15.08.2016 Izuzeti sporazumi
Kompanija Dunav osiguranje ado – Generali osiguranje ado – JP „Elektroprivreda Srbije“ 15.08.2016 Izuzeti sporazumi
Roaming Electronics DOO – Mercator-S D.O.O. 08.07.2016 Izuzeti sporazumi
SPORT TIME d.o.o. – N Sport d.o.o. 10.05.2016 Izuzeti sporazumi
Heineken Srbija – Coca-Cola Hellenic Bottling Company Srbija 20.04.2016 Izuzeti sporazumi
Phoenix Pharm – Novo Nordisk 15.03.2016 Izuzeti sporazumi
Uniqa neživotno osiguranje – Wiener Stadtische osiguranje – Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu 07.03.2016 Izuzeti sporazumi
Kompanija Dunav osiguranje ado – Generali osiguranje ado – Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. – JP „Elektroprivreda Srbije“ 07.03.2016 Izuzeti sporazumi
Telenor Beograd – Serbia Broadband 10.02.2016 Izuzeti sporazumi
SPORT TIME d.o.o. – Nike European Operations Netherlands B.V. Holandija 09.12.2015 Izuzeti sporazumi
Generali osiguranje Srbija ado – Kompanija Dunav osiguranje – JP Elektromreža Srbije 23.11.2015 Izuzeti sporazumi
S.C. Michelin Romania S.A. Rumunija – Auto Centar Štrbac d.o.o. Srbija 13.07.2015 Izuzeti sporazumi
S.C. Michelin Romania S.A. Rumunija – Raj Trans d.o.o. Srbija 13.07.2015 Izuzeti sporazumi
S.C. Michelin Romania S.A. Rumunija – Obnova o.d. Srbija 13.07.2015 Izuzeti sporazumi
S.C. Michelin Romania S.A. Rumunija – Foka d.o.o. Srbija 13.07.2015 Izuzeti sporazumi
S.C. Michelin Romania S.A. Rumunija – Agrohim&Kemoimpex d.o.o. Srbija 13.07.2015 Izuzeti sporazumi
S.C. Michelin Romania S.A. Rumunija – SZR Adam Beograd Srbija 13.07.2015 Izuzeti sporazumi
S.C. Michelin Romania S.A. Rumunija – Top stop auto d.o.o. Srbija 13.07.2015 Izuzeti sporazumi
S.C. Michelin Romania S.A. Rumunija – Beoguma d.o.o. Srbija 13.07.2015 Izuzeti sporazumi
Izuzimanje od zabrane restriktivnog sporazuma – Philip Morris Operations a.d. – Nelt Co. d.o.o. 01.07.2015 Izuzeti sporazumi
Dunav osiguranje ado – Generali osiguranje ado – Wiener Stadtische osiguranje ado – JP Elektroprivreda Srbije 22.04.2015 Izuzeti sporazumi
Wiener Stadtische osiguranje – Energoprojekt Garant osiguranje – AMS ado – Služba zajedničkih poslova grada Novog Sada 29.12.2014 Izuzeti sporazumi
Novo Nordisk Pharma doo – Phoenix Pharma doo 19.12.2014 Izuzeti sporazumi
Ugovor o međusobnim pravima i obavezama u prelaznom periodu zaključen između društava British American Tobacco South East Europe d.o.o kao dobavljača i Veletabak doo Novi Sad kao distributera 07.11.2014 Izuzeti sporazumi
Wiener Stadtische osiguranje – Uniqa neživotno osiguranje – JP Elektroprivreda Srbije 29.04.2014 Izuzeti sporazumi
Wiener Stadtische osiguranja, a.d. Beograd , Sava osiguranja a.d.o. Beograd, i Energoprojekt Garant osiguranja, , Beograd – Univerzitet u Nišu 176 03.04.2014 Izuzeti sporazumi
Merck Sharp & Dohme B.V. Kraljevina Holandija – Phoenix Pharma doo Beograd Republika Srbija 03.04.2014 Izuzeti sporazumi
Dunav osiguranje doo Beograd DDOR Novi Sad ADO i Delta Generali ADO Beograd – JP Elektroprivreda Srbije Beograd 168 16.01.2014 Izuzeti sporazumi
Dunav osiguranje doo Beograd Delta Generali osiguranje ADO Beograd DDOR Novi Sad osiguranje – JP Elektrovojvodina Novi Sad 168 16.01.2014 Izuzeti sporazumi
Wiener Stadtische osiguranje – Energoprojekt Garant osiguranje 167 25.12.2013 Izuzeti sporazumi
„Telekom Srbija“ a.d.Beograd i DTM Investments d.o.o. 13.09.2013. Izuzeti sporazumi
Rešenje o izuzeću od zabrane restriktivnih sporazuma: Sporazum grupe ponuđača o zajedničkom učešću u postupku javne nabavke Opšta bolnica Kikinda, između Akcionarskog društva za osiguranje: Uniqa neživotno osiguranje Beograd, i Wiener Stadtische osiguranja, akcionarskog društva za osiguranje Beograd 155 30.8.2013 Izuzeti sporazumi
Rešenje o izuzeću od zabrane restriktivnih sporazuma između privrednih društava „Carnex“ d.o.o, Industrija mesa Vrbas, i „Direct Brands“ d.o.o, Beograd i “Direct Group“ d.o.o, Beograd 150 4.7.2013 Izuzeti sporazumi
Rešenje o izuzeću od zabrane restriktivnih sporazuma između Akcionarskog društva za osiguranje Uniqa neživotno osiguranje Beograd, i Wiener Stadtische osiguranja, akcionarskog društva za osiguranje Beograd 147 10.6.2013 Izuzeti sporazumi
Rešenje o izuzeću od zabrane restriktivnih sporazuma između kompanija „Dunav osiguranje“ a.d. iz Beograda i „Delta Generali osiguranje“ iz Beograda 114 08.11.2012 Izuzeti sporazumi
Pojedinačno izuzeće od zabrane restriktivnog sporazuma između privrednih društava „Telekom Srbija“ a.d. iz Beograda i „Centrosinergija“ d.o.o. iz Beograda (sa uvodnom napomenom Komisije) 92 17.07.2012 Izuzeti sporazumi
Pojedinačno izuzeće od zabrane restriktivnog sporazuma između privrednih društava S.C. „Michelin Romania“ S.A. iz Rumunije i „Obnova“ o.d. iz Kraljeva 65 26.01.2012 Izuzeti sporazumi
Pojedinačno izuzeće od zabrane restriktivnog sporazuma između privrednih društava S.C. „Michelin Romania“ S.A. iz Rumunije i „Kemoimpex“ a.d. iz Beograda 65 26.01.2012 Izuzeti sporazumi
Pojedinačno izuzeće od zabrane restriktivnog sporazuma između privrednih društava S.C. „Michelin Romania“ S.A. iz Rumunije i „Agrohim“ d.o.o. iz Niša 65 26.01.2012 Izuzeti sporazumi
Pojedinačno izuzeće od zabrane restriktivnog sporazuma između privrednih društava S.C. „Michelin Romania“ S.A. iz Rumunije i GP „Auto-shop“ d.o.o. iz Lazarevca 65 26.01.2012 Izuzeti sporazumi
Pojedinačno izuzeće od zabrane restriktivnog sporazuma između privrednih društava S.C. „Michelin Romania“ S.A. iz Rumunije i „Beoguma“ d.o.o. iz Beograda 65 26.01.2012 Izuzeti sporazumi
Pojedinačno izuzeće od zabrane restriktivnog sporazuma između privrednih društava S.C. „Michelin Romania“ S.A. iz Rumunije i „Gumapromet“ d.o.o. iz Leskovca 65 26.01.2012 Izuzeti sporazumi
Pojedinačno izuzeće od zabrane Ugovora o konzorcijumu između Energoprojekt garant, Wiener Stadtische osiguranje i Uniqa 63 29.12.2011 Izuzeti sporazumi
Pojedinačno izuzeće od zabrane Ugovora o konzorcijumu između Energoprojekt garant, Wiener Stadtische osiguranje i Uniqa 46 08.09.2011 Izuzeti sporazumi
Pojedinačno izuzeće od zabrane restriktivnog sporazuma između društava „Državna lutrija Srbije“ d.o.o. iz Beograda i „Direct Lot“ d.o.o. iz Beograda 37 07.07.2011 Izuzeti sporazumi
Izuzeće od zabrane Opštih uslova poslovanja autobuskih stanica 06 25.11.2010 Izuzeti sporazumi
Ugovor o ustupanju ugovora i poslovnoj saradnji zaključenom između AUTO MOTO SAVEZA SRBIJE Beograd, trgovačkog preduzeća ATAKO d.o.o. Beograd; NAFTNE INDUSTRIJE SRBIJE a.d. Novi Sad, i AMSS d.o.o. Beograd. 26.02.2010 Izuzeti sporazumi
Komercijalna banka – Eki transfers Izuzeti sporazumi
Izuzeće od zabrane Ugovora Henkel Merima d.o.o. i MD International d.o.o. Izuzeti sporazumi
Izuzeće od zabrane Ugovora Henkel Merima d.o.o. Kruševac, i MD International d.o.o Izuzeti sporazumi