Sektorske analize « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Sektorske analize
Komisija je sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu peleta

kzkNa osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije Komisija je sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu peleta u Republici Srbiji u periodu 2020-2022. godine, imajući u vidu da je u 2022. godine na tržištu prodaje peleta došlo je do nestašica na tržištu kao i do značajnog rasta cene drvnog peleta. U drugoj polovini godine, Vlada Republike Srbije je ograničila maloprodajne cene peleta i zabranila izvoz, ali su na tržištu i pored navedenih mera, i dalje postojale nestašice peleta. Cilj analize bio je da se sagleda stanje i dinamika konkurencije na predmetnom tržištu kao i da se identifikuju slabosti strukture tržišta, pre svega sa aspekta ponude peleta u Republici Srbiji.

Predmetnom analizom je obuhvaćen postupak identifikovanja najznačajnijih proizvođača peleta, utvrđivanja njihove tržišne snage i efekata njihovog poslovanja na konkurente, kupce i potrošače, odnosno na svim nivoima kanala distribucije.

U postupku sektorske analize analizirani su ugovorni odnosi učesnika na različitim nivoima lanca distribucije: od proizvođača sirovine, preko proizvođača peleta do trgovaca u maloprodaji. Analizom dostavljenih ugovora nije ocenjeno da isti sadrže odredbe koje bi mogle biti potencijalno sporne sa aspekta primene propisa o zaštiti konkurencije.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize dostavili tražene podatke.

Izveštaj o sektorskoj analizi stanja konkurencije na tržištima cementa i betona u Republici Srbiji u periodu od 2018. do 2021. godine

kzkNa osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije i Odluke Saveta, Komisija za zaštitu konkurencije sprovela je sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištima cementa i betona u Republici Srbiji u periodu od 2018. do 2021. godine.

Predmet analize je bilo utvrđivanje odnosa između konkurenata, kako na tržištu cementa (proizvođači i uvoznici), tako i na tržištu betona (proizvođači), procena njihovog tržišnog učešća i relativne snage, analiza komercijalne politike i ugovornih odnosa sa dobavljačima i kupcima, kao i efekata koje ti odnosi mogu imati na stanje konkurencije na tržištu.

Cilj istraživanja, kada je u pitanju tržište cementa, bio je da se na sveobuhvatan način sagledaju promene u tržišnoj strukturi i dinamici konkurencije na predmetnom tržištu, u odnosu na period obuhvaćen analizom koja je sprovedena u 2018. godini. Kada je u pitanju tržište betona, osnovni cilj analize bilo je utvrđivanje stepena vertikalne međuzavisnosti sa tržištem cementa kao uzvodnim tržištem, imajući u vidu postojanje tri vertikalno integrisana učesnika na tržištu, i efekata koje ta vertikalna povezanost može imati na cene i uslove konkurencije na tržištu.

Za potrebe analize prikupljeni su i obrađeni podaci tri proizvođača cementa (od kojih su dva i proizvođači betona), pet uvoznika cementa (od kojih je jedan proizvođač betona) i 22 proizvođača betona.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize uredno dostavili tražene podatke. Imajući u vidu značaj cementne industrije za razvoj građevinarstva i sveukupan industrijski razvoj, kao i zaključke i preporuke ove analize, Komisija će i ubuduće sa posebnom pažnjom pratiti ponašanje učesnika na predmetnim tržištima i okolnosti koje bi mogle da ukažu na povrede Zakona o zaštiti konkurencije.

Izveštaj o sprovedenoj sektorskoj analizi stanja konkurencije na tržištu digitalnih platformi za posredovanje u prodaji i isporuci pretežno restoranske hrane i ostalih proizvoda u periodu 2020-2021. godina

kzkNa osnovu člana 47. zakona o zaštiti konkurencije Komisija za zaštitu konkurencije sprovela je sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu digitalnih platformi za posredovanje u prodaji i isporuci pretežno restoranske hrane i ostalih proizvoda u periodu 2020-2021. godina.

Predmet analize bilo je utvrđivanje odnosa između konkurenata na tržištu digitalnih platformi za posredovanje u prodaji i isporuci pretežno restoranske hrane i ostalih proizvoda, što je podrazumevalo analizu regulatornog okvira, procenu tržišnih udela, analizu ugovornih odnosa i komercijalne politike učesnika na tržištu.

Osnovni cilj analize bilo je sagledavanje i analiza stanja konkurencije na predmetnom tržištu i ukazivanje na eventualne probleme u smislu ograničavanja ili bilo koje druge vrste narušavanja ili sprečavanja konkurencije.

Sastavni deo Izveštaja o sektorskoj analizi stanja konkurencije na tržištu digitalnih platformi za posredovanje u prodaji i isporuci pretežno restoranske hrane i ostalih proizvoda čine izvedeni zaključci i date preporuke.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize dostavili tražene podatke.

Izveštaj o sprovedenoj Sektorskoj analizi stanja konkurencije na tržištu ostalih poštanskih usluga (kurirskih službi) u periodu 2019-2021. godina

kzkNa osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije i Odluke Saveta, Komisija je sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu ostalih poštanskih usluga.

Predmet analize je bilo utvrđivanje odnosa između glavnih konkurenata na tržištu ostalih poštanskih usluga, kurirskih službi, što je podrazumevalo procenu njihovih tržišnih udela i relativne snage, kao i analizu ugovornih odnosa između korisnika i pružalaca usluga, komercijalne politike pružaoca usluga i relevantnog regulatornog okvira.

Razvoj elektronske trgovine u Republici Srbiji imao je za posledicu povećanje obima (broja) poštanskih pošiljaka, posebno u segmentu paketa, kao i ekspres pošiljaka. Razvoj sektora ostalih poštanskih usluga značajno utiče na poslovanje svih privrednih subjekata. Veliki privredni subjekati nastoje da izdvoje sporedne delatnosti od osnovne, te veliki deo istih prepuštaju poštanskim operatorima. Malim i srednjim preduzećima otvara se mogućnost da razvijaju sopstvene lance vrednosti putem saradnje sa poštanskim operatorima. Međutim, ograničavanjem konkurencije između poštanskih operatora, mogu se stvoriti uska grla u kanalima distribucije maloprodajnog sektora.

Osnovni cilj sektorske analize odnosio se na sagledavanje stanja i dinamike konkurencije na predmetnom tržištu, kao i ukazivanje na eventualne probleme u smislu potencijalnih ograničenja koja utiču na nivo konkurencije.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize dostavili tražene podatke.

Sprovedena sektorska analiza stanja konkurencije na tržištu udžbenika za osnovno obrazovanje

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu udžbenika za osnovno obrazovanje u Republici Srbiji u periodu 2018-2020. godina.

Komisija je uočila potrebu da analizira stanje konkurencije na tržištu udžbenika imajući u vidu česte izmene relevantnog pravnog okvira, kao i određene specifičnosti ovog tržišta, koje omogućavaju školama da se na nedovoljno transparentan način opredeljuju za izbor udžbenika pojedinih izdavačkih kuća.

U analizi je posebna pažnja posvećena postupku izdavanja i prodaje udžbenika i udžbeničkih kompleta za osnovno obrazovanje, kao i uslovima pod kojima se vršila prodaja udžbenika na tržištu Republike Srbije u posmatranom trogodišnjem periodu. Istraživanje je obuhvatilo analizu tržišne strukture i tržišnih udela izdavača udžbenika, analizu (ugovornih) odnosa između izdavača udžbenika s jedne strane i njihovih kupaca, distributera, knjižara i škola, kao i efekata koji ti odnosi mogu imati na stanje konkurencije na tržištu. Predmetnom analizom je obuhvaćen i način formiranja cene udžbenika, kao i analiza same strukture prodajne cene udžbenika.

Za potrebe analize prikupljeni su i obrađeni podaci 16 izdavača udžbenika za osnovno obrazovanje i njihovih 10 najvećih kupaca, distributera, koji udžbenike dalje prodaju školama i knjižarama.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke.

Izveštaj o sprovedenoj Sektorskoj analizi stanja konkurencije u kanalima distribucije keramičkih pločica i sanitarija 2018 – 2020. godine

kzkNa osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije Komisija je sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije u kanalima distribucije keramičkih pločica i sanitarija.

Sprovedena je sveobuhvatna analiza kanala distribucije keramičkih pločica i sanitarija na tržištu Republike Srbije za period 2018-2020. godina. To je podrazumevalo utvrđivanje odnosa između konkurenata – proizvođača, uvoznika, veleprodavaca i maloprodavaca na tržištu keramičkih pločica i sanitarija, procenu njihovog tržišnog učešća i relativne snage, analizu ugovornih odnosa, kao i efekata koji ti odnosi mogu imati na stanje konkurencije na tržištu. Analiza se fokusirala na veleprodajno tržište keramičkih pločica i sanitarija dok su tržište proizvodnje keramičkih pločica i sanitarija i tržište maloprodaje keramičkih pločica i sanitarija obrađeni u pojedinim segmentima isključivo u funkciji potpunog sagledavanja lanca distribucije predmetnih proizvoda.

Uočena je razgranata mreža trgovine predmetnim proizvodima, veleprodavci i maloprodavci sarađuju sa velikim brojem dobavljača, skoro svi su profilisani kao multibrend radnje sa širokom lepezom asortimana različitih proizvođača, distributera i dobavljača. Osim navedenog, analizom ugovora uočeno je da postoje određene pojave koje mogu biti potencijalno sporne sa aspekta zaštite konkurencije, te će Komisija u narednom periodu pratiti ponašanje učesnika na tržištu i okolnosti koje ukazuju na povrede Zakona o zaštiti konkurencije.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize dostavili tražene podatke.

Završena Sektorska analiza tržišta međumesnog autobuskog prevoza u Republici Srbiji

kzkSektorska analiza tržišta međumesnog autobuskog prevoza u Republici Srbiji sprovodena je u saradnji sa predstavnicima Svetske banke u okviru projekta Unapređenja poslovnog okruženja u Republici Srbiji. Projektom unapređenja poslovnog okruženja u Republici Srbiji, koji se sprovodi na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Međunarodne finansijske korporacije, predviđeno je da će Svetska banka pružati Komisiji za zaštitu konkurencije tehničku pomoć za unapređenje konkurencije i regulacije tržišta u Republici Srbiji kroz više aktivnosti. Jedna od predviđenih aktivnosti je i pružanje tehničke pomoći za sprovođenje tržišnih istraživanja, uključujući tržišta na kojima učestvuju javna preduzeća kako bi se identifikovale i prevazišle prepreke u sprovođenju temeljnih tržišnih reformi koje bi mogle uticati na učinke sektora.

Predmetna analiza je izrađena od strane tima Svetska banke, za potrebe navedenog projekta.

Predmet analize je tržište autobuskog prevoza u smislu identifikacije osnovnih karakteristika tržišta i strukture tržišta kao i analiza regulatornog okruženja, performansi tržišta i analiza konkurencije na tržištu kroz identifikaciju praksi i pravila koja mogu narušiti konkurenciju na tržištu. Analizom je konstatovano da postojeći regulatorni okvir doprinosi suboptimalnim tržišnim ishodima te su date preporuke za unapređenje tržišta međumesnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize dostavili tražene podatke.

Izveštaj o sektorskoj analizi tržišta organizatora turističkih putovanja 2017. – 2019. godine

kzkNa osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije Komisija je sporovela sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu organizatora turističkih putovanja.

Predmet sektorske analize bilo je utvrđivanje odnosa između konkurenata na tržištu, organizatora turističkih putovanja, što podrazumeva procenu njihovog tržišnog udela i relativne snage, kao i analizu (ugovornih) odnosa između organizatora putovanja i davalaca garancije putovanja.

Osnovni cilj sektorske analize odnosio se na identifikovanje slabosti strukture predmetnog tržišta i eventualne probleme u smislu intenziviranja konkurencije, ograničenja ili bilo koje druge vrste narušavanja ili sprečavanja konkurencije koja je uticala na učesnike na tržištu.

Na osnovu prikupljenih podataka izvršena je analiza tržišta, naročito u delu koji se tiče pribavljanja garancije putovanja neophodne za dobijanje licence propisane Zakonom o turizmu.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize dostavili tražene podatke.

Sektorska analiza tržišta proizvodnje i otkupa šećerne repe, proizvodnje i veleprodaje šećera u periodu 2017 – 2019. godina

kzkNa osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije i Odluke Saveta Komisije, sprovedena je sektorska analizu stanja konkurencije na tržištima proizvodnje šećerne repe, otkupa šećerne repe, proizvodnje šećera koji se dobija preradom šećerne repe i veleprodaje šećera.

Predmet istraživanja bilo je utvrđivanje odnosa između konkurenata na predmetnim tržištima u periodu od 2017. do 2019. godine, procena njihovog tržišnog učešća i relativne snage, analiza regulatornog okvira, kao i analiza (ugovornih) odnosa između proizvođača šećerne repe, otkupljivača šećerne repe, proizvođača šećera, trgovaca na veliko proizvodima od šećera.

U Izveštaju o sprovedenoj analizi sumirani su zaključci o predmetnim tržištima, data je dinamika osnovnih parametara predmetnih tržišta, izvršena su poređenja sa tržištem EU, naročito imajući u vidu promene koje su desile u posmatranom vremenskom intervalu, izvršena je analiza ugovornih odnosa, rabatne politike i izvršena je komparacija prodajnih cena na domaćem tržištu i izvoznih cena. Imajući u vidu tendencije na tržištu šećera, smanjenje broja aktivniih šećerana na domaćem ali i evropskom tržištu, konstatovano je kao veoma važan faktor značajan izvozni potencijal ove industrije u zemlje u okruženju, te da je neophodno održati proizvodne kapacitete i sprečiti trend gašenja šećerana u Republici Srbiji.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta šećerne repe i šećera u Republici Srbiji.

Komisija sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu trgovine na veliko veštačkim đubrivima.

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu trgovine na veliko veštačkim (mineralnim) đubrivima.

Komisija je uočila potrebu da analizira stanje konkurencije na tržištu đubriva imajući u vidu rast proizvođačkih cena đubriva u prva tri kvartala 2019. godine, kao i stečaj jednog od najvećih proizvođača veštačkih đubriva u Republici Srbiji – društva „HIP Azotara“ iz Pančeva.

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se na sveobuhvatan način sagleda struktura i dinamika ovog tržišta i uslova konkurencije, kao i da se identifikuju potencijalne slabosti na predmetnom tržištu.

U postupku analize Komisija je pošla od tržišta veleprodaje veštačkih (mineralnih) đubriva kao celine, u okviru koga je detaljnije analizirala tržište azotnih đubriva i tržište složenih đubriva.

Za potrebe analize prikupljeni su i obrađeni podaci Republičkog zavoda za statistiku i Ministarstva finansija – Uprave carina, kao i drugi javno dostupni podaci i informacije koji se odnose na proizvodnju, uvoz, izvoz i trgovinu na veliko veštačkim đubrivima. Sektorskom analizom je obuhvaćeno i osam učesnika na tržištu, proizvođača i uvoznika, koji zajedno čine oko 90% ukupnog procenjenog tržišta đubriva u 2019. godini.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta đubriva, zaključno sa 15. januarom 2021. godine.