Sektorske analize « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Sektorske analize (Page 3)
Komisija sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu sportske obuće, odeće i opreme

NIS EKSPRESKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu sportske obuće, odeće i opreme na teritoriji Republike Srbije.

Analiza je sprovedena u cilju kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg pristupa radu na predmetima koji se tiču ovog sektora ali i u cilju podizanja svesti i edukaciji učesnika na tržištu, jer su sve, pa i ova aktivnost, usmerene na obezbeđivanje efikasne konkurencije na teritoriji Republike Srbije.

Predmet analize bilo je prikupljanje i obrada podataka o nabavci i prodaji sportske obuće, odeće i opreme u periodu 2014-2016. godine. Na osnovu podataka, koje su za potrebe analize dostavili učesnici na tržištu, analizirana je struktura tržišta, odnosi između glavnih konkurenata i njihova tržišna učešća. Konstatovan je dinamičan rast, visoka koncentrisanost posmatranih tržišta kao i porast prihoda kod svih učesnika na tržištu ostvarenih prodajom krajnjim potrošačima kao i drugim prodavcima. Imajući u vidu sve specifičnosti ovog tržišta Komisija će i u narednom periodu, sa posebnom pažnjom, nastaviti da prati predmetni sektor.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize uslova konkurencije uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta sportske obuće, odeće i opreme.

Analiza uslova konkurencije na tržištu softvera i računarske opreme od 2014. do 2016. godine

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela i analizu uslova konkurencije na tržištu softvera i računarske opreme na teritoriji Republike Srbije.

Za potrebe analize identifikovana su dva relevantna tržišta u okviru šireg tržišta informaciono-komunikacionih tehnologija – tržište veleprodaje softvera i tržište veleprodaje hardvera (računara i računarske opreme). U okviru ovako definisanih tržišta, posebno su analizirana tržišta javnih nabavki softvera i računarske opreme.

Osnovni cilj analize bio je da se procene veličina i obuhvat definisanih tržišta, identifikuju najznačajniji učesnici na ovako definisanim tržištima i proceni njihovo tržišno učešće, kao i njihova relativna tržišna snaga.

Predmet analize bilo je prikupljanje i obrada podataka o ostvarenim prihodima od prodaje softvera i računara i računarske opreme na domaćem i inostranom tržištu, kao i o prihodima ostvarenim po osnovu učešća u postupcima javnih nabavki.

U analizi su korišćeni podaci Uprave za javne nabavke o sprovedenim javnim nabavkama softvera i računarske opreme u periodu 2014-2016. godina, a sprovedeno je i istraživanje najvećih proizvođača i distributera softvera i računarske opreme na uzorku od 42 privredna društva. Za potrebe analize korišćeni su i raspoloživi javno dostupni podaci i informacije o sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT sektor), podaci iz bilansa usluga koje objavljuje Narodna banke Srbije i podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize uslova konkurencije uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta softvera i računara.

Sprovedena analiza tržišta otkupa i izvoza malina

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu otkupa i izvoza malina na teritoriji Republike Srbije.

Analiza je sprovedena sa ciljem da se ispita postojanje osnovane pretpostavke o postojanju povrede konkurencije na tržištu otkupa malina od strane otkupljivača (hladnjačara), na osnovu koje bi Komisija, u skladu sa svojom nadležnošću, mogla da pokrene ispitni postupak po službenoj dužnosti.

Predmet analize bilo je prikupljanje i obrada podataka o proizvodnji, otkupu, uvozu i izvozu malina i utvrđivanje okolnosti pod kojima se vrši otkup maline roda 2017. U cilju sprovođenja analize, od nadležnih institucija su prikupljeni podaci o uvozu i izvozu malina u periodu od 2010. do 2017. godine. Na osnovu dostavljenih podataka identifikovani su najveći izvoznici malina, kojima se Komisija obratila posebnim zahtevom za dostavljanje podataka i informacija.

Na osnovu svih prikupljenih i analiziranih podataka i informacija, Komisija nije mogla da izvede zaključak o postojanju poremećaja na tržištu otkupa malina roda 2017. godine, koji bi mogli biti rezultat sprečavanja, ograničavanja ili narušavanja konkurencije od strane učesnika na tom tržištu.

Analiza je takođe ukazala na brojne probleme sistemske prirode sa kojima se sučeljavaju kako proizvođači, tako i otkupljivači malina. Ovakvi problemi, prema shvatanju Komisije, zahtevaju angažovanje svih relevantnih institucija na pronalaženju dugoročnog i održivog rešenja, kako se opstanak ove veoma važne grane voćarstva, koja donosi značajne prihode od izvoza, ne bi doveo u pitanje.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize uslova konkurencije uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta malina.

Komisija izradila Analizu tržišta trgovine na veliko i malo derivatima nafte u 2015. godini

kzk-ekofU skladu sa Odlukom Saveta i članom 47. Zakona o zaštiti konkurencije, Komisija za zaštitu konkurencije sprovela je sektorsku analizu tržišta trgovine na veliko i trgovine na malo derivatima nafte u 2015. godini.

Predmet izveštaja je bila analiza stanja konkurencije u Republici Srbiji u 2015. godini na prethodno definisanim tržištima za tri kategorije naftnih derivata: motorni benzini, dizel goriva i tečni naftni gas.

Sektorskom analizom je obuhvaćeno ukupno 17 privrednih subjekata i to: Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad, Lukoil Srbija a.d. Beograd, MOL Serbia d.o.o. Beograd, OMV Srbija doo Beograd, Eko Serbia a.d. Beograd, Petrobart d.o.o. Beograd, Nafta a.d. Beograd, Knez Petrol d.o.o. Beograd, DOO Euro Petrol trgovačko preduzeće Subotica, Evolucija 2004 d.o.o. Beograd, Naftachem d.o.o. za trgovinu i usluge Sremska Kamenica, DOO Euro gas trgovačko preduzeće Subotica, Standard gas d.o.o. Novi Sad, Igmin Petrol d.o.o. Beograd, Speed d.o.o. Beograd, Daki petrol d.o.o. Beograd i Horizon Energy d.o.o. Šimanovci.

U izveštaju je iznet niz zaključaka i preporuka koje se pre svega odnose na nastavak aktivnosti u cilju formiranja jedinstvene statističke evidencije o prometu naftnih derivata, povećanje transparentnosti poslovanja učesnika na tržištu i saradnju Komisije i nadležnih institucija u cilju kreiranja pravnog i poslovnog ambijenta koji će omogućiti slobodnu konkurenciju na tržištu.

Imajući u vidu značaj sektora nafte za energetsku delatnost i celokupni industrijski razvoj, Komisija će počev od 01. marta 2017. godine započeti sa sprovođenjem analize stanja konkurencije na ovom tržištu za 2016. godinu.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, kao i predloge i sugestije za nastavak analize, do 28. februara 2017. godine, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta nafte i derivata nafte.

Analiza stanja konkurencije na tržištu osiguranja 2012-2015. godine

OSIGURANJEKomisija za zaštitu konkurencije, sprovela je analizu stanja konkurencije na tržištu osiguranja u Republici Srbiji u periodu 2012.-2015. godine, na osnovu Odluke Saveta i člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije.

Osnovni cilj analize je da se utvrdi struktura tržišta i odnosi između glavnih konkurenata, njihova tržišna učešća i relativna snaga. Pored toga, cilj analize je i otkrivanje eventualnih slabosti tržišta koje bi mogle stvoriti uslove za nastanak povrede konkurencije.

U narednom periodu biće formirana radna grupa, koju će činiti predstavnici Komisije, Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija koja će izraditi Nacrt Uredbe o uslovima za grupno izuzeće sporazuma u sektoru osiguranja, pri čemu će biti uzeta u obzir evropska regulativa kao i specifičnosti sektora osiguranja u Srbiji, koji su kroz zaključke i preporuke sprovedene sektorske analize tržišta osiguranja, izneti u Izveštaju.

Komisija koristi ovu priliku da se zahvali Narodnoj banci Srbije kao i svim učesnicima na tržištu koji su, za potrebe sektorske analize, dostavljali tražene podatke.

Kompletan izveštaj o sektorskoj analizi, sa zaključcima i usvojenim preporukama, objavljuje se uz uvažavanje zahteva privrednih subjekata za zaštitu podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu.

Pozivaju se učesnici na tržištu i ostala stručna javnost da dostave svoje komentare u pogledu Izveštaja, do 28. februara 2017. godine, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta osiguranja.

Sektorska analiza tržišta postprodajnih usluga

AFTERMARKETSNa osnovu Odluke Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, sprovedena je analiza stanja konkurencije na tržištu postprodajnih usluga (aftermarkets). Analiza je obuhvatila usluge servisa, garancije, promet i korišćenje rezervnih delova za motorna vozila i najprodavanije proizvode bele tehnike – frižidere i veš mašine.

Pored sveobuhvatne analize stanja, izvedeni su određeni zaključci i sačinjen niz preporuka koje za cilj imaju unapređenje zakonitog i fer tržišnog poslovanja svih učesnika, kao i da potrošačima i njihovim organizacijama olakšaju uvid u troškove korišćenja proizvoda.

Namera je i da se, ovom analizom, a posebno njenim zaključcima i preporukama, nadležnim državnim institucijama ukaže na stanje na analiziranim tržištima, a samoj Komisiji olakša proaktivno delovanje sa ciljem odvraćanja tržišnih učesnika od postupaka povrede konkurencije.

Rezultati sprovedenih istraživanja i zaključci koji su na osnovu njih izvedeni omogućili su usvajanje jednog broja stavova koji mogu poslužiti Komisiji za zaštitu konkurencije i drugim nadležnim organima RS kao i udruženjima potrošača prilikom planiranja, usvajanja i sprovođenja mera i postupaka iz njihove nadležnosti.

Jedna od preporuka je da se inicira istraživanje cena i prosečnih troškova održavanja i opravke automobila, kao i da se ona objave i popularizuju, kako bi se kupcima automobila olakšalo sagledavanje ukupnih troškova koje imaju prilikom nabavke automobila i vrednosti koju dobijaju za plaćenu cenu proizvoda. Procena je istraživačkog tima da bi takvo istraživanje doprinelo da kupci realnije sagledavaju veličinu troškova koje imaju prilikom kupovine automobila i prilikom servisiranja i opravke vozila, što bi doprinelo intenziviranju konkurencije ne samo na tržištu osnovnog proizvoda, već i na postprodajnom tržištu.

Rezultati analize biće korišćeni prilikom pripreme Nacrta Uredbe o uslovima za grupno izuzeće sporazuma u sektoru motornih vozila, kojom će se u naše zakonodavstvo transponovati Uredba Komisije EU 461/2010.

Projekat je sproveden u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike uz finansijsku i tehničku podršku PERFORM projekta Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Prema projektnom zadatku koji je izradila Komisija kao naručilac analize, istraživanje je sproveo Institut ekonomskih nauka kao partner istraživač na projektu.

Pozivaju se učesnici na tržištu i ostala stručna javnost da dostave svoje komentare u pogledu Izveštaja, do 31. decembra 2016. godine, na e – mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta postprodajnih usluga.

Analiza stanja konkurencije na tržištu trgovine na veliko i tržištu trgovine na malo naftnim derivatima u Republici Srbiji u 2014. godini

Komisija za zaštitu konkurencije je sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu trgovine na veliko i tržištu trgovine na malo naftnim derivatima u Republici Srbiji u 2014. godini, na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije i Odluke Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.

Analizirano je stanje na tržištu trgovine na veliko i trgovine na malo derivatima nafte u Republici Srbiji 2014. godini i to: dizel gorivima – evro dizel i gasno ulje 0,1, motornim benzinima – evro premijum BMB95 i BMB98 evro i tečnim naftnim gasom.

Obuhvaćeno je ukupno 17 privrednih subjekata prisutnih na navedenim tržištima i to: Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad, Lukoil Srbija ad Beograd, MOL Serbia doo Beograd, OMV Srbija doo Beograd, Eko Serbia ad Beograd, Petrobart doo Beograd, Nafta ad Beograd, Knez Petrol doo Beograd, DOO Euro Petrol trgovačko preduzeće Subotica, Evolucija 2004 doo Beograd, Naftachem doo za trgovinu i usluge Sremska Kamenica, DOO Euro gas trgovačko preduzeće Subotica, Standard gas doo Novi Sad, Igmin petrol doo Beograd, Speed doo Beograd, Daki petrol doo Beograd i Horizon energy doo Šimanovci.

Komisija je u analizi iznela niz zaključaka i preporuka koje bi u narednom periodu, sa jedne strane trebali da pomognu unapređenju zakonitog i fer tržišnog poslovanja svih učesnika, a sa druge da olakšaju samoj Komisiji proaktivno delovanje sa ciljem odvraćanja tržišnih učesnika od postupaka povrede konkurencije, odnosno sprečavanja povreda konkurencije i sankcionisanja nedozvoljenog ponašanja.

Analiza navedenih tržišta je izvršena na osnovu podataka prikupljenih od učesnika na tržištu, kao i od nadležnih državnih organa i institucija.

S obzirom na značaj sektora nafte za energetsku delatnost i privredu u celini, uticaj kretanja cena ovih roba na sve ekonomske tokove u zemlji i standard stanovništva, Komisija će počev od 01. marta 2016. godine započeti sa sprovođenjem analize stanja konkurencije na ovom tržištu za 2015. godinu.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavljali tražene podatke i istovremeno ih poziva da upute svoje komentare na izveštaj, kao i predloge i sugestije za nastavak analize, do 29. februara 2016. godine, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta nafte i derivata nafte.

Pravila konkurencije u sektoru energetike

kzk-i-pks

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije su učestvovali kao predavači na seminaru posvećenom oblasti zaštite konkurencije sa naglaskom na izazove u sektoru energetike.

Učesnici seminara upoznali su se sektorskim analizama tržišta naftnih derivata, kao i sa svim nedozvoljenim klauzulama koje se nameću u dugoročnim ugovorima o snabdevanju gasom. Tema seminara bila je i problematika kalkulacije cena, kao i problemi vertikalne integracije u proizvodnji i distribuciji električne energije. Na seminaru su razmatrane i osnovne odredbe koje proističu iz Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju EU u vezi razdvajanja funkcija proizvodnje od snabdevanja i dalje distribucije energenata krajnjim potrošačima.

U saradnji sa PKS i ekspertima na projektu podržanom od EU namenjenom unapređenju zaštite konkurencije u Srbiji, Komisija za zaštitu konkurencije omogućava privrednicima da kroz predavanja, radionice i seminare upoznaju sa osnovnim pravilima i politikom zaštite konkurencije.

Predavači na seminaru bili su Jelena Grahovac iz Komisije za zaštitu konkurencije, kao i eksperti na projektu Andrej Plahutnik i Aleksandar Đelić, advokat.

Seminar je organizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa projektom Unapređenje konkurencije u Srbiji koji finansira EU, a sprovodi ga Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ) i Komisijom za zaštitu konkurencije.

Izveštaj o sektorskoj analizi tržišta trgovine na veliko i trgovine na malo derivatima nafte u 2013. godini

Na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije i Odluke Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, stručna služba Komisije je sprovela analizu stanja konkurencije na tržištu trgovine na veliko i tržištu trgovine na malo naftnim derivatima u Republici Srbiji u 2013. godini (sektorska analiza).

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ SEKTORSKOJ ANALIZI TRŽIŠTA OTKUPA SIROVOG MLEKA, PROIZVODNjE I PRERADE MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA U 2011. I 2012. GODINI