NIS EKSPRESKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu sportske obuće, odeće i opreme na teritoriji Republike Srbije.

Analiza je sprovedena u cilju kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg pristupa radu na predmetima koji se tiču ovog sektora ali i u cilju podizanja svesti i edukaciji učesnika na tržištu, jer su sve, pa i ova aktivnost, usmerene na obezbeđivanje efikasne konkurencije na teritoriji Republike Srbije.

Predmet analize bilo je prikupljanje i obrada podataka o nabavci i prodaji sportske obuće, odeće i opreme u periodu 2014-2016. godine. Na osnovu podataka, koje su za potrebe analize dostavili učesnici na tržištu, analizirana je struktura tržišta, odnosi između glavnih konkurenata i njihova tržišna učešća. Konstatovan je dinamičan rast, visoka koncentrisanost posmatranih tržišta kao i porast prihoda kod svih učesnika na tržištu ostvarenih prodajom krajnjim potrošačima kao i drugim prodavcima. Imajući u vidu sve specifičnosti ovog tržišta Komisija će i u narednom periodu, sa posebnom pažnjom, nastaviti da prati predmetni sektor.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize uslova konkurencije uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta sportske obuće, odeće i opreme.