Komisija za zaštitu konkurencije

Savska 25 / IV,11000 Beograd, Republika Srbija

Tel: + 381 (0) 11 38 11 911

E-mail: office.kzk@kzk.gov.rs

www.kzk.gov.rs

Lice zaduženo za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja

Lice za zaštitu podataka o ličnosti