• Narodna skupština Republike Srbije

• Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

• Vlada Republike Srbije

• Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

• Kancelarija za evropske integracije

• Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL)

• Agencija za energetiku

• Regulatorno telo za elektronske medije (REM)

• Agencija za borbu protiv korupcije

• Uprava za javne nabavke

• Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

• Komisija za kontrolu državne pomoći

• Agencija za privredne registre (APR)

• Upravni sud Srbije

• Vrhovni kasacioni sud

International Competition Network

European Competition Network

UNCTAD Competition Unit

OECD Competition Unit

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

DG Competition