• Народна скупштина Републике Србије

• Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику

• Влада Републике Србије

• Министарство трговине, туризма и телекомуникација

• Канцеларија за европске интеграције

• Републичка агенција за електронске комуникације (РАТЕЛ)

• Агенција за енергетику

• Регулаторно тело за електронске медије (РЕМ)

• Агенција за борбу против корупције

• Управа за јавне набавке

• Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

• Комисија за контролу државне помоћи

• Агенција за привредне регистре (АПР)

• Управни суд Србије

• Врховни касациони суд

International Competition Network

European Competition Network

UNCTAD Competition Unit

OECD Competition Unit

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

DG Competition