kzkKomisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije učestvovala je na 23. godišnjoj konferenciji Međunarodne mreže za konkurencije (ICN), uz pokroviteljstvo Sekretarijata ove mreže. u Sauipeu, Brazil, a domaćin je bilo brazilsko telo za zaštitu konkurencije- Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Na konferencije, predstavnica Komisije mr Nina Vasić, viša savetnica u Sektoru za pravne poslove, domaću i međunarodnu saradnju imala je ulogu govornika na panelu Radne grupe ICN-a za efektivnost tela za zaštitu konkurencije (ICN AEWG), koji je bio posvećen temi delotvorne obuke i razvoja kapaciteta tela za zaštitu konkurencije.

Teme ovogodišnje konferencije odražavale su najaktuelnije teme iz oblasti zaštite konkurencije (borba protiv kartela u svetlu društveno-ekonomskih izazova i digitalizacije, interakcija između globalnih tržišta i lokalnih potreba u oblasti poljoprivrede i snabdevanja hranom, itd), ali i aktivnosti radnih grupa u okviru ICN-a, posvećenim, između ostalog, pitanjima zloupotrebe dominantnog položaja, borbe protiv kartela, povećanja performansi tela za zaštitu konkurencije i zagovaranja konkurencije u javnosti.

Konferenciji je prisustvovalo oko 400 učesnika iz 80 zemalja, uključujući predstavnike tela za zaštitu konkurencije i međunarodnih organizacija, profesore univerziteta, pravnike i konsultante koji se bave oblašću zaštite konkurencije, i dr.