Комисија за заштиту конкуренције

Савска 25 / IV,11000 Београд, Република Србија

Тел: + 381 (0) 11 38 11 911

РАДНО ВРЕМЕ ПИСАРНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЈЕ ОД 08:30 ДО 14:30 ЧАСОВА.

E-mail: office.kzk@kzk.gov.rs

www.kzk.gov.rs

Лице задужено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја

Лице за заштиту података о личности