NIS EKSPRESКомисија за заштиту конкуренције је спровела анализу услова конкуренције на тржишту спортске обуће, одеће и опреме на територији Републике Србије.

Анализа је спроведена у циљу квалитетнијег и свеобухватнијег приступа раду на предметима који се тичу овог сектора али и у циљу подизања свести и едукацији учесника на тржишту, јер су све, па и ова активност, усмерене на обезбеђивање ефикасне конкуренције на територији Републике Србије.

Предмет анализе било је прикупљање и обрада података о набавци и продаји спортске обуће, одеће и опреме у периоду 2014-2016. године. На основу података, које су за потребе анализе доставили учесници на тржишту, анализиранa je структура тржишта, односи између главних конкурената и њихова тржишна учешћа. Констатован је динамичан раст, висока концентрисаност посматраних тржишта као и пораст прихода код свих учесника на тржишту остварених продајом крајњим потрошачима као и другим продавцима. Имајући у виду све специфичности овог тржишта Комисија ће и у наредном периоду, са посебном пажњом, наставити да прати предметни сектор.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе услова конкуренције уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на анализу тржишта спортске обуће, одеће и опреме.