kzkKomisija za zaštitu konkurencije pripremila je predloge četiri uredbe čije će donošenje predložiti Vladi Republike Srbije, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o zaštiti konkurencije, i to predloge sledećih akata:

1. Uredba o kategorijama vertikalnih sporazuma izuzetih od zabrane restriktivnih sporazuma;

2. Uredba o kategorijama sporazuma o transferu tehnologije izuzetih od zabrane restriktivnih sporazuma;

3. Uredba o kategorijama vertikalnih sporazuma o popravci i održavanju motornih vozila i sporazuma o prodaji rezervnih delova u sektoru motornih vozila izuzetih od zabrane restriktivnih sporazuma i

4. Uredba o kategorijama sporazuma u sektoru železničkog i drumskog saobraćaja izuzetih od zabrane restriktivnih sporazuma.

Tekstovi navedenih predloga uredbi postavljeni su na portalu https://ekonsultacije.gov.rs/, a Komisija poziva sve učesnike na tržištu, poslovna udruženja, advokatske kancelarije, stručnu javnost i druga zainteresovana lica, da do 15. jula 2024. godine, putem portala eKonsultacije, dostave svoje komentare, predloge i sugestije.