kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela i analizu uslova konkurencije na tržištu softvera i računarske opreme na teritoriji Republike Srbije.

Za potrebe analize identifikovana su dva relevantna tržišta u okviru šireg tržišta informaciono-komunikacionih tehnologija – tržište veleprodaje softvera i tržište veleprodaje hardvera (računara i računarske opreme). U okviru ovako definisanih tržišta, posebno su analizirana tržišta javnih nabavki softvera i računarske opreme.

Osnovni cilj analize bio je da se procene veličina i obuhvat definisanih tržišta, identifikuju najznačajniji učesnici na ovako definisanim tržištima i proceni njihovo tržišno učešće, kao i njihova relativna tržišna snaga.

Predmet analize bilo je prikupljanje i obrada podataka o ostvarenim prihodima od prodaje softvera i računara i računarske opreme na domaćem i inostranom tržištu, kao i o prihodima ostvarenim po osnovu učešća u postupcima javnih nabavki.

U analizi su korišćeni podaci Uprave za javne nabavke o sprovedenim javnim nabavkama softvera i računarske opreme u periodu 2014-2016. godina, a sprovedeno je i istraživanje najvećih proizvođača i distributera softvera i računarske opreme na uzorku od 42 privredna društva. Za potrebe analize korišćeni su i raspoloživi javno dostupni podaci i informacije o sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT sektor), podaci iz bilansa usluga koje objavljuje Narodna banke Srbije i podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize uslova konkurencije uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta softvera i računara.