kzkNa osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije i Odluke Saveta Komisije, sprovedena je sektorska analizu stanja konkurencije na tržištima proizvodnje šećerne repe, otkupa šećerne repe, proizvodnje šećera koji se dobija preradom šećerne repe i veleprodaje šećera.

Predmet istraživanja bilo je utvrđivanje odnosa između konkurenata na predmetnim tržištima u periodu od 2017. do 2019. godine, procena njihovog tržišnog učešća i relativne snage, analiza regulatornog okvira, kao i analiza (ugovornih) odnosa između proizvođača šećerne repe, otkupljivača šećerne repe, proizvođača šećera, trgovaca na veliko proizvodima od šećera.

U Izveštaju o sprovedenoj analizi sumirani su zaključci o predmetnim tržištima, data je dinamika osnovnih parametara predmetnih tržišta, izvršena su poređenja sa tržištem EU, naročito imajući u vidu promene koje su desile u posmatranom vremenskom intervalu, izvršena je analiza ugovornih odnosa, rabatne politike i izvršena je komparacija prodajnih cena na domaćem tržištu i izvoznih cena. Imajući u vidu tendencije na tržištu šećera, smanjenje broja aktivniih šećerana na domaćem ali i evropskom tržištu, konstatovano je kao veoma važan faktor značajan izvozni potencijal ove industrije u zemlje u okruženju, te da je neophodno održati proizvodne kapacitete i sprečiti trend gašenja šećerana u Republici Srbiji.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta šećerne repe i šećera u Republici Srbiji.