kzkNa osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije i Odluke Saveta, Komisija je sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu ostalih poštanskih usluga.

Predmet analize je bilo utvrđivanje odnosa između glavnih konkurenata na tržištu ostalih poštanskih usluga, kurirskih službi, što je podrazumevalo procenu njihovih tržišnih udela i relativne snage, kao i analizu ugovornih odnosa između korisnika i pružalaca usluga, komercijalne politike pružaoca usluga i relevantnog regulatornog okvira.

Razvoj elektronske trgovine u Republici Srbiji imao je za posledicu povećanje obima (broja) poštanskih pošiljaka, posebno u segmentu paketa, kao i ekspres pošiljaka. Razvoj sektora ostalih poštanskih usluga značajno utiče na poslovanje svih privrednih subjekata. Veliki privredni subjekati nastoje da izdvoje sporedne delatnosti od osnovne, te veliki deo istih prepuštaju poštanskim operatorima. Malim i srednjim preduzećima otvara se mogućnost da razvijaju sopstvene lance vrednosti putem saradnje sa poštanskim operatorima. Međutim, ograničavanjem konkurencije između poštanskih operatora, mogu se stvoriti uska grla u kanalima distribucije maloprodajnog sektora.

Osnovni cilj sektorske analize odnosio se na sagledavanje stanja i dinamike konkurencije na predmetnom tržištu, kao i ukazivanje na eventualne probleme u smislu potencijalnih ograničenja koja utiču na nivo konkurencije.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize dostavili tražene podatke.