kzkНа основу члана 47. Закона о заштити конкуренције и Одлуке Савета, Комисија је спровела секторску анализу стања конкуренције на тржишту осталих поштанских услуга.

Предмет анализе је било утврђивање односа између главних конкурената на тржишту осталих поштанских услуга, курирских служби, што је подразумевало процену њихових тржишних удела и релативне снаге, као и анализу уговорних односа између корисника и пружалаца услуга, комерцијалне политике пружаоца услуга и релевантног регулаторног оквира.

Развој електронске трговине у Републици Србији имао је за последицу повећање обима (броја) поштанских пошиљака, посебно у сегменту пакета, као и експрес пошиљака. Развој сектора осталих поштанских услуга значајно утиче на пословање свих привредних субјеката. Велики привредни субјекати настоје да издвоје споредне делатности од основне, те велики део истих препуштају поштанским операторима. Малим и средњим предузећима отвара се могућност да развијају сопствене ланце вредности путем сарадње са поштанским операторима. Међутим, ограничавањем конкуренције између поштанских оператора, могу се створити уска грла у каналима дистрибуције малопродајног сектора.

Основни циљ секторске анализе односио се на сагледавање стања и динамике конкуренције на предметном тржишту, као и указивање на евентуалне проблеме у смислу потенцијалних ограничења која утичу на ниво конкуренције.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе доставили тражене податке.