kzkNa osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije Komisija je sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije u kanalima distribucije keramičkih pločica i sanitarija.

Sprovedena je sveobuhvatna analiza kanala distribucije keramičkih pločica i sanitarija na tržištu Republike Srbije za period 2018-2020. godina. To je podrazumevalo utvrđivanje odnosa između konkurenata – proizvođača, uvoznika, veleprodavaca i maloprodavaca na tržištu keramičkih pločica i sanitarija, procenu njihovog tržišnog učešća i relativne snage, analizu ugovornih odnosa, kao i efekata koji ti odnosi mogu imati na stanje konkurencije na tržištu. Analiza se fokusirala na veleprodajno tržište keramičkih pločica i sanitarija dok su tržište proizvodnje keramičkih pločica i sanitarija i tržište maloprodaje keramičkih pločica i sanitarija obrađeni u pojedinim segmentima isključivo u funkciji potpunog sagledavanja lanca distribucije predmetnih proizvoda.

Uočena je razgranata mreža trgovine predmetnim proizvodima, veleprodavci i maloprodavci sarađuju sa velikim brojem dobavljača, skoro svi su profilisani kao multibrend radnje sa širokom lepezom asortimana različitih proizvođača, distributera i dobavljača. Osim navedenog, analizom ugovora uočeno je da postoje određene pojave koje mogu biti potencijalno sporne sa aspekta zaštite konkurencije, te će Komisija u narednom periodu pratiti ponašanje učesnika na tržištu i okolnosti koje ukazuju na povrede Zakona o zaštiti konkurencije.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize dostavili tražene podatke.