kzkНа основу члана 47. Закона о заштити конкуренције Комисија је спровeлa секторску анализу стања конкуренције у каналима дистрибуције керамичких плочица и санитарија.

Спроведена је свеобухватна анализа канала дистрибуције керамичких плочица и санитарија на тржишту Републике Србије за период 2018-2020. година. То је подразумевало утврђивање односа између конкурената – произвођача, увозника, велепродаваца и малопродаваца на тржишту керамичких плочица и санитарија, процену њиховог тржишног учешћа и релативне снаге, анализу уговорних односа, као и ефеката који ти односи могу имати на стање конкуренције на тржишту. Анализа се фокусирала на велепродајно тржиште керамичких плочица и санитарија док су тржиште производње керамичких плочица и санитарија и тржиште малопродаје керамичких плочица и санитарија обрађени у појединим сегментима искључиво у функцији потпуног сагледавања ланца дистрибуције предметних производа.

Уочена је разграната мрежа трговине предметним производима, велепродавци и малопродавци сарађују са великим бројем добављача, скоро сви су профилисани као multibrend радње са широком лепезом асортимана различитих произвођача, дистрибутера и добављача. Осим наведеног, анализом уговора уочено је да постоје одређене појаве које могу бити потенцијално спорне са аспекта заштите конкуренције, те ће Комисија у наредном периоду пратити понашање учесника на тржишту и околности које указују на повреде Закона о заштити конкуренције.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе доставили тражене податке.