Изузети споразуми « Типови « Комисија за заштиту конкуренције

Почетна страна » Одлуке » Изузети споразуми
Пронађено укупно 69 докумената
Наслов Седница Датум Одлука
Novo Nordisk Pharma doo – Phoenix Pharma doo 15.03.2024. Изузети споразуми
Решење о одбијању захтева за појединачно изузеће рестриктивног споразума Roche doo и Phoenix Pharma doo 13.11.2023. Изузети споразуми
Решење о обустави поступка за појединачно изузеће рестриктивног споразума од забране – нацрта Уговора Actavis доо и ADOC доo 13.07.2022. Изузети споразуми
Telenor d.o.o. – Тelekom Srbija AD EB 21.04.2021. Изузети споразуми
Telenor d.o.o. – Тelekom Srbija AD IRU 21.04.2021. Изузети споразуми
DOO Elixir Group Šabac – Serbia Zijin Bor Copper d.o.o. 21.09.2020. Изузети споразуми
ДДОР осигурање – Wiener Stadtische osiguranje ado 30.07.2020. Изузети споразуми
HENKEL SRBIJA DOO BEOGRAD – MD INTERNATIONAL DOO BEOGRAD 14.08.2019. Изузети споразуми
Индустрија млека и млечних производа ИМЛЕК – MEGGLE Srbija доо 31.10.2018 Изузети споразуми
Delta DMD doo Beograd, Delta DMD doo Crna Gora – Diageо brands B.V, R & A Bailey & Co, Diageo Scotland Limited i Diageo North America Inc 31.10.2018. Изузети споразуми
Радио-телевизија Србије Београд – Телеком Србија АД Београд 22.10.2018 Изузети споразуми
Telenor д.о.о. Београд – Telenor banka а.д. Београд 15.12.2017 Изузети споразуми
Прва Телевизија ДОО Београд – Kopernikus Cable Network ДОО Ниш 29.05.2017 Изузети споразуми
Б92 АД Београд – Kopernikus Cable Network ДОО Ниш 29.05.2017 Изузети споразуми
Merck Sharp & Dohme B.V. Холандија – Phoenix Pharma доо Београд 03.03.2017 Изузети споразуми
ЈП Електропривреда Србије – Компанија Дунав осигурање адо – Generali osiguranje Srbija ado – ДДОР Нови Сад адо /691 19.12.2016 Изузети споразуми
ЈП Електропривреда Србије – Компанија Дунав осигурање адо – Generali osiguranje Srbija ado – ДДОР Нови Сад адо /676 16.12.2016 Изузети споразуми
Generali osiguranje ado – Wiener Stadtische osiguranje ado 09.09.2016 Изузети споразуми
Telenor д.о.о. – VIP Mobile д.о.о. 09.09.2016 Изузети споразуми
ДДОР Нови Сад – Wiener Stadtische osiguranje ado – ЈП „Електропривреда Србије“ 15.08.2016 Изузети споразуми
Компанија Дунав осигурање адо – Generali osiguranje ado – ЈП „Електропривреда Србије“ 15.08.2016 Изузети споразуми
Roaming Electronics DOO – Mercator-S D.O.O. 08.07.2016 Изузети споразуми
SPORT TIME д.о.о. – N Sport д.о.о. 10.05.2016 Изузети споразуми
Heineken Србија – Coca-Cola Hellenic Bottling Company Србија 20.04.2016 Изузети споразуми
Phoenix Pharm – Novo Nordisk 15.03.2016 Изузети споразуми
Uniqa неживотно осигурање – Wiener Stadtische осигурање – Секретаријат за образовање и дечију заштиту 07.03.2016 Изузети споразуми
Компанијa Дунав осигурање адо – Generali osiguranje ado – Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. – ЈП „Електропривреда Србије“ 07.03.2016 Изузети споразуми
Теленор Београд – Serbia Broadband 10.02.2016 Изузети споразуми
SPORT TIME д.о.о. – Nike European Operations Netherlands B.V. Холандија 09.12.2015 Изузети споразуми
Generali osiguranje Srbija ado – Компанијa Дунав осигурање – JP Eлектромрежа Србије 23.11.2015 Изузети споразуми
S.C. Michelin Romania S.A. Румунија – Ауто Центар Штрбац д.о.о. Србија 13.07.2015 Изузети споразуми
S.C. Michelin Romania S.A. Румунија – Рај Транс д.о.о. Србија 13.07.2015 Изузети споразуми
S.C. Michelin Romania S.A. Румунија – Обнова о.д. Србија 13.07.2015 Изузети споразуми
S.C. Michelin Romania S.A. Румунија – Фока д.о.о. Србија 13.07.2015 Изузети споразуми
S.C. Michelin Romania S.A. Румунија – Agrohim&Kemoimpex д.о.о. Србија 13.07.2015 Изузети споразуми
S.C. Michelin Romania S.A. Румунија – СЗР Адам Београд Србија 13.07.2015 Изузети споразуми
S.C. Michelin Romania S.A. Румунија – Топ стоп ауто д.о.о. Србија 13.07.2015 Изузети споразуми
S.C. Michelin Romania S.A. Румунија – Беогума д.о.о. Србија 13.07.2015 Изузети споразуми
Изузимање од забране рестриктивног споразума – Philip Morris Operations а.д. – Nelt Co. д.о.о. 01.07.2015 Изузети споразуми
Дунав осигурање адо – Generali осигурање адо – Wiener Stadtische осигурање адо – ЈП Електропривреда Србије 22.04.2015 Изузети споразуми
Wiener Stadtische осигурање – Енергопројект Гарант осигурање – АМС адо – Служба заједничких послова града Новог Сада 29.12.2014 Изузети споразуми
Novo Nordisk Pharma доо – Phoenix Pharma доо 19.12.2014 Изузети споразуми
Уговор о међусобним правима и обавезама у прелазном периоду закључен између друштава British American Tobacco South East Europe d.o.o као добављача и Велетабак доо Нови Сад као дистрибутера 07.11.2014 Изузети споразуми
Wiener Stadtische осигурање – Uniqa неживотно осигурање – ЈП Електропривреда Србије 29.04.2014 Изузети споразуми
Wiener Stadtische осигурања, а.д. Београд , Сава осигурања а.д.о. Београд, и Енергопројект Гарант осигурања, , Београд – Универзитет у Нишу 176 03.04.2014 Изузети споразуми
Merck Sharp & Dohme B.V. Краљевина Холандија – Phoenix Pharma доо Београд Република Србија 03.04.2014 Изузети споразуми
Дунав осигурање доо Београд ДДОР Нови Сад АДО и Делта Генерали АДО Београд – ЈП Електропривреда Србије Београд 168 16.01.2014 Изузети споразуми
Дунав осигурање доо Београд Делта Генерали осигурање АДО Београд ДДОР Нови Сад осигурање – ЈП Електровојводина Нови Сад 168 16.01.2014 Изузети споразуми
Wiener Stadtische осигурање – Енергопројект Гарант осигурање 167 25.12.2013 Изузети споразуми
„Телеком Србија“ а.д.Београд и DTM Investments д.о.о. 13.09.2013. Изузети споразуми
Решење о изузећу од забране рестриктивних споразума: Споразум групе понуђача о заједничком учешћу у поступку јавне набавке Општа болница Кикинда, између Акционарског друштва за осигурање: Uniqa неживотно осигурање Београд, и Wiener Stadtische осигурања, акционарског друштва за осигурање Београд 155 30.8.2013 Изузети споразуми
Решење о изузећу од забране рестриктивних споразума између привредних друштава „Carnex“ д.о.о, Индустрија меса Врбас, и „Direct Brands“ д.о.о, Београд и “Direct Group“ д.о.о, Београд 150 4.7.2013 Изузети споразуми
Решење о изузећу од забране рестриктивних споразума између Акционарског друштва за осигурање Uniqa неживотно осигурање Београд, и Wiener Stadtische осигурања, акционарског друштва за осигурање Београд 147 10.6.2013 Изузети споразуми
Решење о изузећу од забране рестриктивних споразума између компанија „Дунав осигурање“ а.д. из Београда и „Delta Generali осигурање“ из Београда 114 08.11.2012 Изузети споразуми
Појединачно изузеће од забране рестриктивног споразума између привредних друштава „Телеком Србија“ а.д. из Београда и „Центросинергија“ д.о.о. из Београда (са уводном напоменом Комисије) 92 17.07.2012 Изузети споразуми
Појединачно изузеће од забране рестриктивног споразума између привредних друштава S.C. „Michelin Romania“ S.A. из Румуније и „Обнова“ о.д. из Краљева 65 26.01.2012 Изузети споразуми
Појединачно изузеће од забране рестриктивног споразума између привредних друштава S.C. „Michelin Romania“ S.A. из Румуније и „Kemoimpex“ а.д. из Београда 65 26.01.2012 Изузети споразуми
Појединачно изузеће од забране рестриктивног споразума између привредних друштава S.C. „Michelin Romania“ S.A. из Румуније и „Агрохим“ д.о.о. из Ниша 65 26.01.2012 Изузети споразуми
Појединачно изузеће од забране рестриктивног споразума између привредних друштава S.C. „Michelin Romania“ S.A. из Румуније и GP „Auto-shop“ д.о.о. из Лазаревца 65 26.01.2012 Изузети споразуми
Појединачно изузеће од забране рестриктивног споразума између привредних друштава S.C. „Michelin Romania“ S.A. из Румуније и „Беогума“ д.о.о. из Београда 65 26.01.2012 Изузети споразуми
Појединачно изузеће од забране рестриктивног споразума између привредних друштава S.C. „Michelin Romania“ S.A. из Румуније и „Гумапромет“ д.о.о. из Лесковца 65 26.01.2012 Изузети споразуми
Појединачно изузеће од забране Уговора о конзорцијуму између Energoprojekt garant, Wiener Stadtische osiguranje i Uniqa 63 29.12.2011 Изузети споразуми
Појединачно изузеће од забране Уговора о конзорцијуму између Energoprojekt garant, Wiener Stadtische osiguranje i Uniqa 46 08.09.2011 Изузети споразуми
Појединачно изузеће од забране рестриктивног споразума између друштава „Државна лутрија Србије“ д.о.о. из Београда и „Direct Lot“ д.о.о. из Београда 37 07.07.2011 Изузети споразуми
Изузеће од забране Општих услова пословања аутобуских станица 06 25.11.2010 Изузети споразуми
Уговор о уступању уговора и пословној сарадњи закљученом између АУТО МОТО САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, трговачког предузећа АТАКО д.о.о. Београд; НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ а.д. Нови Сад, и АМСС д.о.о. Београд. 26.02.2010 Изузети споразуми
Комерцијалнa банкa – Eki transfers Изузети споразуми
Изузеће од забране Уговора Henkel Merima д.о.о. и MD International д.о.о. Изузети споразуми
Изузеће од забране Уговора Henkel Merima д.о.о. Крушевац, и MD International д.о.о Изузети споразуми