Међународна сарадња у области заштите конкуренције представља једну од законских надлежности Комисије за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) коју она остварује ради извршавања међународних обавеза у овој области и путем које прикупља информације о заштити конкуренције у другим државама.

Остваривање међународне сарадње доноси и бројне посредне користи по Комисију, као што су размена искустава, упознавање са најактуелнијим питањима заштите конкуренције у свету и упоредни преглед законских решења, која могу послужити у процесу предлагања прописа у националном правном поретку, константна едукација и подизање нивоа знања (нарочито младог кадра), сарадња у пракси, итд, што све доприноси хармонизацији прописа и праксе тела за заштиту конкуренције на регионалном и европском нивоу, али и шире, као и ефикасној примени закона.

Кроз међународну сарадњу, презентује се и промовише развој права и политике заштите конкуренције у Србији, као и улога Комисије. Међународна стручна јавност и пословна заједница се упознају са достигнутим стандардима у функционисању слободног тржишта у Србији и оствареним нивоом хармонизације са релевантним правним тековинама Европске уније. Конкурентно и правно сигурно пословно окружење, препознатљиви режим заштите конкуренције и оперативно независно и ефикасно тело за заштиту конкуренције, од великог су значаја за стране инвеститоре.

Активности међународне сарадње, Комисија реализује како на билатералној основи, тако и кроз учешће у раду међународних организација, при чему обе врсте међународне сарадње Комисије датирају из раних дана њеног постојања. Билатералну сарадњу, Комисија остварује углавном на основу меморандума о разумевању или сарадњи, чија се мрежа постепено ширила, тако да Комисија данас има потписане меморандуме односно споразуме о сарадњи са скоро свим телима за заштиту конкуренције држава у региону југоисточне Европе.

Сарадња Комисије са међународним институцијама и мрежама
Активности Комисије у процесу приступања Републике Србије Европској унији
Пројекти подршке Комисији

 

 

Пројекат „Повећање привредног раста путем подршке промоцији политике заштите конкуренције“ (2017.)

Ambasada logoКомисија за заштиту конкуренције и амбасада Краљевине Норвешке у Београду потписале су уговор о додели бесповратних средстава Министарства спољних послова Краљевине Норвешке за реализацију пројекта „Повећање привредног раста путем подршке промоцији политике заштите конкуренције“.

Бесповратна средстава ће бити искоришћена за јачање капацитета Комисије за спровођење политике заштите конкуренције, а планирани ефекат је унапрeђење њеног рада и подизање нивоа свести о политици заштите конкуренције у Србији.

Пројекат се састоји из три дела који ће се спровести кроз организовање представљања решења из Нацрта Закона о заштити конкуренције у циљу израде што квалитенијег предлога Закона, повећање ефикасности откривања повреде конкуренције као и подизање нивоа културе заштите конкуренције и нивоа свести код кључних интересних група у Србији. Уговором је предвиђено да пројекат траје 24 месеца и да се реализује у току 2018. и 2019. године.

Амбасада Норвешке у Београду, маја 2017. године је отворила позив за достављање предлога пројеката под називом „Јачање ЕУ интеграција у Србији и Црној Гори“. Општи циљ норвешке подршке земљама Западног Балкана је допринос владавини права и стабилности кроз иницијативе које промовишу стабилност, односно ближу регионалну сарадњу и имплементацију транзиционе правде у региону, друштвено-економски развој кроз повећан економски раст и конкурентност, повећане капацитете у областима екологије, климе и енергетике и повећану друштвену и економску инклузију маргиналних група. Циљеви норвешке подрше земљама Западног Балкана су и јачање владавине права кроз изградњу капацитета судова, тужилаштава, независних контролних тела и полиције, демократичнији и ефективнији сектор одбране, али и борба против организованог криминала и корупције успостављена као један од главних приоритета власти.

Циљ позива Амбасаде Норвешке је и да обезбеди подршку пројектима у оквиру три приоритетне области норвешке развојне помоћи министарствима, јединицама локалне самоуправе и институцијама које су укључене у промоцију и јачање ЕУ интеграција Србије и Црне Горе. Предложене активности морају допринети процесу ЕУ интеграција Србије и Црне Горе у једном или више наведених поглавља: Поглавље 5: Јавне набавке, Поглавље 8: Државна помоћ и конкуренција, Поглавље 23: Правосуђе и основна права Поглавље 24: Правда, слободе и безбедност, Поглавље 27: Екологија (само за Црну Гору), Поглавље 32: Финансијска контрола, као и Поглавље 35: Остала питања – нормализација односа између Србије и Косова (само за Србију). Предложене активности морају се имплементирати у Србији и/или Црној Гори.