FIC

Комисијa за заштиту конкуренције организовала је у Нишу јавну дебату посвећену разматрању потенцијалних решења у циљу унапређења политике и права заштите конкуренције у Републици Србији.

Јавна дебата је организована у оквиру пројекта „Повећање привредног раста путем подршке промоцији политике заштите конкуренције” који финансира Министарство спољних послова Краљевине Норвешке.


У панел дискусији су учествовали – председник Радне групе за израду новог закона о заштити конкуренције и помоћник министра трговине Јован Стојић, професори Правног и Економског факултета Универзитета у Крагујевцу и Нишу – др Милан Костић, проф.др Бобан Стојановић, Милош Андровић, као и Небојша Лазаревић и Душан Протић (модератор панела) из Центра за европске политике. Свој допринос квалитетном разговору дали су и представници Економског факултета у Нишу, компанија, Привредне коморе Србије и привредних кластера из Нишког региона.

Чедомир Радојчић, члан Савета Комисије и Радне групе за израду новог закона о заштити конкуренције је, поздрављајући присутне, нагласио да нови правни оквир политике заштите конкуренције треба да омогући унапређење процесних права странака у посебном управном поступку пред Комисијом, уз уважавање специфичности поступка у тој области, посебно потребе за ефикасношћу.

Констатовано је да је нови правни оквир политике заштите конкуренције потребан и у контексту даље хармонизације са правним тековинама ЕУ, али и због јачања постојећег институционалног капацитета Комисије за заштиту конкуренције. Истакнуто је и да у процесу израде нацрта новог закона, који води Министарство трговине, туризма и телекомуникација, по први пут учествују сви релевантни актери. Поред представника Комисије за заштиту конкуренције, Радну групу чине и представници бројних удружења учесника на тржишту.

Јован Стојић, помоћник министра трговине, туризма и телекомуникације и председник Радне групе за израду новог закона нагласио је да држава и убудуће жели да пружи предност едукацији тржишних учесника о важности поштовања правила конкуренције у односу на кажњавање.Током новембра ове године одржана је већ врло успешна дебата у Крагујевцу, док су слични сусрети у Новом Саду и Београду заказани за почетак наредне године.