Комисија за заштиту конкуренције упутила надлежним органима мишљење и предлоге везане за ефекте настале применом Закона о изменама Закона о акцизама и Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла

Поводом повећања цена нафтних деривата и разлога који су до тога довели, Комисија за заштиту конкуренције упутила је данас надлежним органима (Министарству финансија, Министарству рударства и енергетике и Министарству трговине и услуга) мишљење и предлоге везане за ефекте настале применом Закона о изменама Закона о акцизама и Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.
С обзиром на чињеницу да је овим прописима у значајној мери умањен ефекат либерализације тржишта на смањење цена нафтних деривата, Комисија налази за сходно да све државне органе и друге релевантне институције још једном подсети на значај поштовања основних начела и прописа у домену заштите слободне тржишне вконкуренције.

 

Комисија подсећа да од ње није било затражено претходно мишљење на предлоге ових прописа, којима су акцизе на горива домаћег и увозног порекла повећане у различитом износу и којима се либерализација тржишта нафтних деривата ограничава на (скупље) моторне бензине европског квалитета и евро дизел, који је и до сада био на режиму слободног увоза.

 

 Савет Комисије за заштиту конкуренције