AL Sirona – Zentiva групa друштава « Комисија за заштиту конкуренције