Allied Universal Topco LLC – G4S PLC « Комисија за заштиту конкуренције