Balkans Real Estate – BreAtt B – SCIV Holding « Комисија за заштиту конкуренције