BASF SE – Bayer AG « Комисија за заштиту конкуренције