DeLaval Holding BV – Dormviltjugoett AB « Комисија за заштиту конкуренције