Eckerle Suisse GmbH – Eckerle Holding GmbH « Комисија за заштиту конкуренције