EQT VIII SCSp – Antelope Topco S.C.A « Комисија за заштиту конкуренције