Global Commerce a.s – Metro AG « Комисија за заштиту конкуренције