Група друштава над Привредним друштвом за управљање амбалажним отпадом „ЕКОСТАР ПАК“ д.о.о. из Београда « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Одлуке » Група друштава над Привредним друштвом за управљање амбалажним отпадом „ЕКОСТАР ПАК“ д.о.о. из Београда
Наслов Седница Датум Одлука
Група друштава над Привредним друштвом за управљање амбалажним отпадом „ЕКОСТАР ПАК“ д.о.о. из Београда 31.01.2012 Grupa-drustava-Ekostar-pak