Друштво „Skupina prva“ d.d. из Словеније, преко друштва „Гарант пензијско друштво за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. из Београда, над друштвом „Hypo Alpe-Adria Bank“ a.d. из Београда « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Одлуке » Друштво „Skupina prva“ d.d. из Словеније, преко друштва „Гарант пензијско друштво за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. из Београда, над друштвом „Hypo Alpe-Adria Bank“ a.d. из Београда
Наслов Седница Датум Одлука
Друштво „Skupina prva“ d.d. из Словеније, преко друштва „Гарант пензијско друштво за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. из Београда, над друштвом „Hypo Alpe-Adria Bank“ a.d. из Београда 29.12.2009 Hypo-Alpe-Adria-Bank-a.d.-Beograd-drustvo-Skupina-prva-d.d