Komisiano investment LTD – Smart Holding « Комисија за заштиту конкуренције