MANEKS DOO – ELEKTROMONTAŽA D.O.O. « Комисија за заштиту конкуренције