Masmovil Ibercom, S.A – Kaixo Теlесоm, S.A.U. – Euskaltel, S.A, « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Одлуке » Masmovil Ibercom, S.A – Kaixo Теlесоm, S.A.U. – Euskaltel, S.A,
Наслов Седница Датум Одлука
Masmovil Ibercom, S.A – Kaixo Теlесоm, S.A.U. – Euskaltel, S.A, 20.05.2021. 20-05-2021-374-kaixo