MHP SE – Perutnina Ptuj d.d. « Комисија за заштиту конкуренције