Mtel – Telrad Net « Комисија за заштиту конкуренције