OTP Bank Nyrt – SKB Banka d.d. « Комисија за заштиту конкуренције