Preduzeće za proizvodnju, promet, turizam, saobraćaj i usluge eksport-import Auto Čačak doo – Društvо sa ograničenom odgovornošću za promet vozila, proizvodnju i usluge export import Interauto Čačak – Dušan Kostić Kotraža доо « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Одлуке » Preduzeće za proizvodnju, promet, turizam, saobraćaj i usluge eksport-import Auto Čačak doo – Društvо sa ograničenom odgovornošću za promet vozila, proizvodnju i usluge export import Interauto Čačak – Dušan Kostić Kotraža доо
Наслов Седница Датум Одлука
Preduzeće za proizvodnju, promet, turizam, saobraćaj i usluge eksport-import Auto Čačak doo – Društvо sa ograničenom odgovornošću za promet vozila, proizvodnju i usluge export import Interauto Čačak – Dušan Kostić Kotraža доо 17.05.2022. 247-Auto-Cacak-Interauto-Cacak